Strona główna › Aktualności

Aktualności


Aktualne stawki podatkowe
Stawka podatku od osób fizycznych w 2016 r.

Podstawa Obliczenia Podatku W Złotych Podatek Wynosi
Ponad Do  
85 528,00 18% podstawy wymiaru minus kwota 556,02
85 528,00 14 839,02 + 32% nadwyżki ponad 85 528,00
kwota wolna: 3 09100  
 

Aktualności ZUS'owskie
ZUS właściciela za 2017 r. (składka preferencyjna)

W 2017 R.
  Styczeń
Społeczne - podstawa 600,00 zł
emerytalne 117,12
rentowe 48,00
chorobowe 14,70
wypadkowe 10,80
razem 190,62
   
Zdrowotne - podstawa 3 302,13 zł
zdrowotne 297,28

 

ZUS właściciela za 2017 r. (składki dla przedsiębiorców)

 

W 2017 R.
  Styczeń
Społeczne - podstawa 2557,80 zł
emerytalne 499,28
rentowe 204,62
chorobowe 62,67
wypadkowe 46,04
razem 812,61
   
Zdrowotne - podstawa 3303,13 zł
zdrowotne 297,28


Składki

Rodzaj Składki Konto Z Dobrowolnym
Ubezpieczeniem
Chorobowym
Bez
Dobrowolnego
Ubezpieczenia
Chorobowego
kwiecień-grudzień 2016 r.                                                          
Ubezpieczenia społeczne       83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 716,99 661,92
Ubezpieczenia zdrowotne       78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 270,40 270,40
Fundusz pracy                       73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 55,07 55,07
Razem   1042,46 987,39


Wysokość składek ubezpieczeniowych ZUS w 2016 r.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących, twórców, artystów oraz osób wykonujących wolny zawód

Obowiązujące W 2014 R.
Ubezpieczenie emerytalne 19,52%
Ubezpieczenie rentowe - od lutego do grudnia  8,00%
Ubezpieczenie chorobowe 2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe - od kwietnia do grudnia 1,93%
Fundusz pracy 2,45%
Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10%
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00%
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego od stycznia do grudnia 2014 r. wynosi 3 004,483 zł


Podstawa wymiaru składek

Podstawa Wymiaru Składek 2014 R.
styczeń - grudzień 2 247,60
 

Aktualna wartość poszczególnych składników ubezpieczenia w 2014 r.

  Styczeń
emerytalne 438,73
rentowe 179,81
chorobowe 55,07
wypadkowe 43,38
fundusz pracy 55,07
zdrowotne 270,40
 

Aktualne odsetki ustawowe i podatkowe

Odsetki ustawowe

od 1 stycznia 2017 r.                                                                                 5,00%
 

Odsetki podatkowe

od 1 stycznia 2017 r.                                                                                 8,00%
 

Maksymalne odsetki umowne 

od 1 stycznia 2017 r.                                                                                 10,00%
 

Odsetki ustawowe za opóźnienie – art. 481 kc

od 1 stycznia 2017 r.                                                                                       7,00%
 

Maksymalne odsetki umowne za opóźnienie – art. 481 kc

od 1 stycznia 2017 r.                                                                                       14,00%
 

Odsetki  ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – art. 481 kc

od 1 stycznia 2017 r.                                                                                       9,00%
 

Aktualne ryczałty

Stawki ryczałtu w ryczałcie ewidencjonowanym

najem 8,5%
wolne zawody 20,0%
dla usług wymienionych w art. 12 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 17,0%
handel 3,0%
usługi 8,5%
produkcja 5,5%
Limit obrotów, którego przekroczenie nie pozwala na opodatkowanie w sposób zryczałtowany (od początku
następnego roku podatkowego): 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł


Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych

Za Okres Do 900 Cm3 Od 900 Cm3
od 14 listopada 2007 0,5214 0,8358
 

Diety krajowe

Za Okres Dieta Noclegi Dojazd
aktualnie 23,00 34,50 4,60

 

 

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi