Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Nowa matryca stawek VAT
06 marca 2020

Nowa matryca stawek VAT będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. – z wyjątkiem stawek VAT
dot. wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r.
PODWYŻKA EMERYTUR
05 marca 2020

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł.
Najniższe świadczenia wzrosną z kolei do 1200 zł.
SZERSZE KRĘGI ODBIORCÓW SKORZYSTAJĄ Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
05 marca 2020

Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy przyczynią się także do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.
Podatek cukrowy
03 marca 2020

Ograniczenie stosowania agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym
02 marca 2020

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw umożliwi przekazywanie przez
szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw UE. Dzięki nowym rozwiązaniom budżet państwa i jednostki samorządowe zyskają rocznie ponad 735 mln zł.
Koniec marnowania żywności
27 lutego 2020

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady
postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności z tym związane.
Żywność, która spełnia wymogi prawa żywnościowego, wycofywana z dystrybucji
np. ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub
wady wyglądu czy opakowań, ma być przekazywana organizacji pozarządowej
lub innemu podmiotowi spełniającemu kryteria ustawowe.
Orzeczenie referendarza o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych
26 lutego 2020

Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników
niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa
wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają
konstytucyjne standardy prawa do sądu – uznał Trybunał Konstytucyjny.
Płace minimalne w 2020 r.
25 lutego 2020

2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia
za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia
2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym
na etacie i dotyczy każdego rodzaju
umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu pracy powinna otrzymać wynagrodzenie
w wysokości co najmniej 2600 zł.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi