Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej przelewów
30 listopada 2021

Na jakich zasadach należy ewidencjonować sprzedaż, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej na rachunek podatnika, gdy następuje ona na przełomie miesięcy i gdy płatność otrzymano po zakończeniu sprzedaży w danym dniu?
Wydatki na cele mieszkaniowe doprecyzowane
29 listopada 2021

Podatnicy, którzy w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzedadzą, muszą zapłacić 19-proc. podatek z tego tytułu (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Jeśli jednak pozyskane w ten sposób środki wydadzą na własne cele mieszkaniowe, skorzystają ze zwolnienia z podatku
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
25 listopada 2021

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Zaczynają one obowiązywać
w różnych terminach. Poniżej opisano ważniejsze.
Rozliczanie VAT w ramach szczególnej procedury OSS i IOSS
22 listopada 2021

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).
Jak założyć spółkę w trybie S24?
15 listopada 2021

Istnieje obecnie możliwość zawarcia umowy spółki online, w systemie S24. Ten sposób dotyczy jednak tylko prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego (umowy lub statutu) niestandardowych przepisów – kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić. Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę: jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostą spółkę akcyjną. Czym innym niż zawiązanie spółki (tj. zawarcie między wspólnikami aktu powołującego spółkę) jest rejestracja nowej firmy w rejestrze przedsiębiorców KRS. Czynność ta jest warunkiem nadania spółce podmiotowości prawnej i jej działania w obrocie gospodarczym. Sposób rejestracji spółki w KRS zależy od tego, w jaki sposób zawarto umowę spółki. Jeśli zrobiono to w systemie S24, spółkę można zarejestrować wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Nie ma wtedy możliwości złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych (dedykowany spółkom, które powstały w tradycyjnej formie). Obecnie wniosek o rejestrację spółki w KRS można złożyć wyłącznie przez internet. Nie ma możliwości złożenia papierowego wniosku. Istnieją jednak 2 metody
złożenia wniosku o rejestrację w KRS:
» przez system S24 – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w tym systemie;
» przez Portal Rejestrów Sądowych – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w formie
tradycyjnej. Założenie spółki przez S24 pociąga za sobą wymierne korzyści:
» wszystkie formalności załatwia się przez internet, bez wychodzenia z domu;
» w S24 są wszystkie standardowe dokumenty, które wypełnia się w elektronicznym formularzu;
» nie ma konieczności zawarcia umowy spółki w szczególnej formie (np. w formie notarialnej
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co pozwala zaoszczędzić koszty taksy notarialnej i czas;
» płaci się niższą opłatę sądową: zamiast 500 zł, tylko 250 zł.
Elektroniczny sposób zakładania spółki wiąże się także z pewnymi ograniczeniami:
» założenie spółki przez internet daje mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej;
» przy zakładaniu spółki elektronicznie nie ma możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie równy kalendarzowemu;
» w przypadku zakładania spółki, której obowiązkowym warunkiem powstania jest posiadanie kapitału zakładowego, kapitał można pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Opodatkowanie PCC umowy pożyczki
08 listopada 2021

Obowiązek podatkowy wynikający z umowy pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę jako podatniku podatku od
czynności cywilnoprawnych (PCC).
Zerowy PIT dla młodych
04 listopada 2021

Tzw. zerowy PIT dla młodych (ulga dla młodych) to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
26 października 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Mieszkaniowe projekty „Polskiego Ładu”
22 października 2021

Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty „Polskiego Ładu”, które są przedmiotem prac parlamentu.
Uszczelnienie zakazu handlu w niedziele i święta
20 października 2021

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, w niedziele niehandlowe będą mogły funkcjonować tylko te sklepy, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się przede wszystkim usługami pocztowymi.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi