Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


MAŁY ZUS PLUS
17 stycznia 2020

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców
od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw. „małego ZUS-u plus”. W tym
przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.
STAWKI KARTY PODATKOWEJ W 2020 R.
16 stycznia 2020

Wzrastają o ok. 2,1%. W Monitorze Polskim z 27 listopada
2019 r. pod poz. 1141 opublikowane zostało
obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty
podatkowej i kwoty, do której można wykonywać
świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług,
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych
stawek ryczałtu od przychodów proboszczów
i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.
Składki ZUS można zapłacić z rachunku VAT
15 stycznia 2020

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie
środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy
przekazać składki do ZUS standardowym przelewem
na indywidualny rachunek składkowy (NRS).
Sprawniejsze dochodzenie swych praw przed sądem
27 grudnia 2019

7 listopada br. weszły w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego przygotowane w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie
swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki.
PIT w 2020 r.
23 grudnia 2019

Według jakiej skali podatkowej należy liczyć podatek dochodowy w 2020 roku?
Nowe prawo zamówień publicznych
20 grudnia 2019

Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2021 r., powinny usprawnić procedury
udzielania zamówień publicznych.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z FUS
17 grudnia 2019

25 września 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał skargę konstytucyjną
dotyczącą terminu początkowego wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy (sygn. SK 31/16).
Wymiar czasu pracy w 2020 r.
16 grudnia 2019

Wymiar czasu pracy w 2020 roku, ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu pracy, dla pracownika
pełnoetatowego łącznie wyniesie w skali roku 2024 godziny, czyli 253 dni roboczych.
Wsparcie na zatrudnienie
13 grudnia 2019

W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przedsiębiorcy mogą wnioskować
m.in. o nisko oprocentowaną pożyczkę na utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych
lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych nieprzekraczającą 6-krotności
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Wsparcie w starcie własnego biznesu
11 grudnia 2019

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to m.in. nisko oprocentowana
pożyczka dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Poprzednie    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi