Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Tzw. tarcza antykryzysowa 2.0
19 maja 2020

Obowiązująca już ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające
przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także
regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.
TSUE o terminie na odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego
18 maja 2020

Umowy kredytu zawierane z konsumentami muszą wskazywać w sposób jasny i zwięzły sposób
obliczania terminu na odstąpienie od umowy. Nie wystarczy, aby w odniesieniu do informacji
obowiązkowych, których przekazanie konsumentowi określa początek biegu terminu na odstąpienie,
umowa odsyłała do przepisu krajowego, który sam odsyła do innych przepisów krajowych.
Zwolnienie ze składek ZUS w związku z koronawirusem
15 maja 2020

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek za marzec – maj 2020 r. przewidziane
jest dla płatnika składek, który prowadził działalność przed 1 lutym 2020 r., i obejmuje zarówno
składki należne za niego, jak i zatrudnionych przez niego ubezpieczonych.
Antykryzysowe dofinansowanie zatrudnienia
14 maja 2020

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z EFS
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego mają
pozwolić dofinansować pensje i składki pracowników
firm, którym spadły obroty. To od 1500 do nawet
2700 zł miesięcznie na każdego pracownika (od 1300
do 2340 zł samych dopłat do wynagrodzeń). Ze
środków unijnych mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy
oraz właściciele małych i średnich firm,
a także przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.
Warunkiem uzyskania wsparcia jest
wykazanie spadku obrotów gospodarczych.
Przedsiębiorca będzie mógł wskazać dowolne 2
kolejne miesiące w 2020 roku lub następujące
po sobie 60 dni kalendarzowych i zestawić obroty
z tego okresu z 2 analogicznymi miesiącami 2019 r.
Świadczenia postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
13 maja 2020

W tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano, że osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie
umów cywilnoprawnych mogą uzyskać pomoc w postaci postojowego, czyli wypłaty z tytułu
przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.
Ważniejsze rozwiązania podatkowe „tarczy” dla przedsiębiorców W tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano szereg rozwiązań, które mają pomóc
12 maja 2020

W tzw. tarczy antykryzysowej przewidziano szereg rozwiązań, które mają pomóc
przedsiębiorcom-podatnikom przetrwać obecny kryzys wywołany epidemią.
Czy tarcza nas obroni?
11 maja 2020

Do odpowiednich instytucji napływają masowe ilości wniosków o wsparcie z instrumentów
tzw. tarczy antykryzysowej. Wpierw Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewódzkie urzędy
pracy zaczęły realizować przelewy na rzecz przedsiębiorców, a mikrofirmy otrzymały niskooprocentowane
pożyczki.
NSA w kwestii ulgi mieszkaniowej po stronie podatników
30 kwietnia 2020

Kwota zadatku lub zaliczki otrzymana przy zawarciu umowy przedwstępnej, wydatkowana
następnie na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia podatkowego, jeśli doszło do zawarcia
umowy przyrzeczonej, a kwota tego zadatku czy zaliczki została zaliczona na poczet ceny
odpłatnego zbycia – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
29 kwietnia 2020

W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego pracujący
rodzice dzieci w wieku do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Pakiet osłonowy dla firm
28 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa to przygotowany przez rząd pakiet kilku projektów ustaw mających pomóc
pracownikom i firmom w przetrwaniu trudności związanych z epidemią koronawirusa. Liczne
poprawki Senatu rozparzył Sejm, ustawy zostały podpisane i weszły w życie. Wartość pakietu
jest szacowana na co najmniej 212 mld zł, tj. 10% polskiego PKB.

Poprzednie    5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi