Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Nowy wzór zaświadczenia ZAS-KP
02 kwietnia 2018

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych

przez organy podatkowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 447) określony

został wzór zaświadczenia w zakresie informacji o niezłożeniu

lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu,

nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji

lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez

podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego

dokumentu ZAS-KP(1).

Wyrok TSUE przeciwko Polsce
30 marca 2018

Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła

prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza.

NSA stanął po stronie przedsiębiorców
26 marca 2018

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że zasada sukcesji

uniwersalnej odnosi się do zezwoleń na prowadzenie aptek,

a zezwolenia apteczne nabyte w drodze przejęć kapitałowych

z mocy prawa przechodzą na nabywcę.

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
26 marca 2018

Sejm opowiedział się za dostosowaniem polskiego prawa dotyczącego

obrotu instrumentami finansowymi do regulacji UE – dyrektywy MiFID2

oraz rozporządzenia MiFIR.

Konstytucja Biznesu
23 marca 2018

Sejm rozpatruje poprawki Senatu do pakietu 5 ustaw z zakresu prawa

gospodarczego, tj. tzw. Konstytucji Biznesu.

Opłata recyklingowa za torby foliowe
19 marca 2018

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego

nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży.

Proponowane zmiany dot. odpisów amortyzacyjnych i nie tylko
15 marca 2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby fizyczne, przedłożony przez ministra finansów.

Będą pierwsze regulacje dotyczące kryptowalut
14 marca 2018

Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu.

Zmiana pokoleniowa w firmach rodzinnych będzie łatwiejsza
13 marca 2018

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo

Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zarządzie

sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy

mają zagwarantować, że w przypadku śmierci właściciela firmy,

w mocy zostaną utrzymane kontrakty, umowy o pracę, zezwolenia

czy koncesje zawarte przez dane przedsiębiorstwo i jego dotyczące.

Dodatkowo ustawa ułatwi rozliczanie podatków i zwolni z podatku

od spadków osobę przejmującą przedsiębiorstwo.

Od marca ograniczenia handlu w niedziele i święta
12 marca 2018

1 marca br. weszły w życie przepisy ograniczające handel w niedziele.

Pierwsza niedziela bez handlu przypada 11 marca br. Zmiany

wprowadzane są stopniowo. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe

będą po dwie niedziele, w 2019 r. – po jednej na miesiąc, a od 2020 r.

handlować będzie można siedem niedziel w roku.


Poprzednie    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi