Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Tajemnice przedsiębiorstwa pod większą ochroną
06 września 2018

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz

niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.

w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji

handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym

pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
04 września 2018

Minister Finansów wydał obwieszczenie określające górne granice

stawek podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały

w 2019 roku.

Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa
31 sierpnia 2018

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium

i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od

1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Deficyt budżetu państwa wyniósł

25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu

do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
28 sierpnia 2018

Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej

z 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw

członkowskich, przyjętej jako skutek kryzysu finansowego,

zostanie poprawione dzięki nowelizacji z 6 czerwca 2018 r.

Nowelizacja ustawy o własności lokali
23 sierpnia 2018

Umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali

mieszkalnych budowanych przed 1995 r. zakłada nowelizacja

przepisów.

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe
20 sierpnia 2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną

obowiązywać od 1 października 2018 r.

Konsekwencje działalności nierejestrowej
16 sierpnia 2018

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności nieewidencjonowanej?

Szykują się kolejne umowy o wolnym handlu
13 sierpnia 2018

Konsultacje z przedsiębiorstwami umów o wolnym handlu UEAustralia

i UE-Nowa Zelandia potrwają do 7 września 2018 r.

Sukcesja firm stała się faktem
07 sierpnia 2018

Działanie 1-osobowych firm po śmierci ich właścicieli umożliwi

ustawa zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Konsultacje podatkowe ws. sprawozdań finansowych
03 sierpnia 2018

13 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie

udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych.

Ujednolicona struktura sprawozdań finansowych ma m.in. ułatwić

prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultacje będą

trwać do 23 lipca 2018 r.


Poprzednie    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi