Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Przelew w podzielonej płatności
02 sierpnia 2018

Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem

podatkowym – wyjaśnił resort finansów.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
31 lipca 2018

Idą wielkie zmiany dla 2,5 mln mieszkańców – przekształcenie

użytkowania wieczystego, reliktu PRL, we własność to jedna

z istotniejszych propozycji legislacyjnych rządu.

Wyższa renta socjalna
27 lipca 2018

Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie

socjalnej jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty

najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie

renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej

niezdolności do pracy).

Mały ZUS dla małych firm
23 lipca 2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu

obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych

wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

przewiduje obniżenie składek ZUS dla małych firm.

Wymogi dla urządzeń
19 lipca 2018

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru

rynku oraz niektórych innych ustaw ma na celu wypełnienie

obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za

naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/424, (UE) 2016/425,

(UE) 2016/426 przez państwa członkowskie.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego
16 lipca 2018

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby

fizycznej reguluje zasady tymczasowego zarządzania

przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym

imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej

z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl
13 lipca 2018

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy

z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę

umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia

o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzającego stan zaległości

za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl.

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8,VAT-9M
10 lipca 2018

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

określone zostały nowe wzory deklaracji w zakresie podatku od

towarów i usług: VAT-7 (18), VAT-8 (9), VAT-9M (8) – które stosuje

się począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., a także VAT-7K (12) –

który stosuje się, począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.

Konsultacje podatkowe ws. uproszczeń w rozliczaniu VAT
05 lipca 2018

Trwają konsultacje podatkowe w sprawie wprowadzenia zmian

legislacyjnych w zakresie rozliczania VAT.

1 lipca 2018 r. rusza JPK na żądanie
02 lipca 2018

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi

podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej,

będą mieć obowiązek przekazywania struktur JPK na żądanie

organów podatkowych. Dotyczy to postępowania podatkowego,

czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli

celno-skarbowej. Do przekazania JPK przedsiębiorcy będą

mogli wykorzystać bezpłatne narzędzia udostępnione przez

Ministerstwo Finansów.


Poprzednie    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi