Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


ZMODERNIZOWANE SZKOLNICTWO BRANŻOWE
18 marca 2019

Wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczna prognoza zapotrzebowania
na zawody, wprowadzenie stażu uczniowskiego, zmiany w egzaminie zawodowym, w organizacji
szkół i placówek, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach, dofinansowanie pracodawcom kosztów
kształcenia uczniów w zawodach deficytowych – to najważniejsze zmiany od 1 września 2019 r.
50% KOSZTY ZA PRAWA AUTORSKIE W ROZLICZENIU PIT
14 marca 2019

Do jakich wynagrodzeń z praw autorskich stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów?
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
12 marca 2019

Do Sejmu trafiła rządowa propozycja nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Przewiduje ona,
że prosta spółka akcyjna (PSA) będzie to nowy typ spółki kapitałowej, której działalność ma być
uregulowana w Kodeksie spółek handlowych.
SŁONE KARY ZA PRZESTĘPSTWA PODATKOWE…
12 marca 2019

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem
Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego,
która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej.
Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie.
„MAMA 4+” NA DZIEŃ KOBIET
08 marca 2019

Na mocy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym osoby, które wychowały co
najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do
otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok
zarezerwowano ponad 801 mln zł. Świadczenie będzie wypłacane od marca.
UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE JUŻ WŁAŚCICIELAMI
21 lutego 2019

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów 2,5 mln użytkowników
wieczystych gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stało się 1 stycznia 2019 r. ich
właścicielami.
NIEUCZCIWE FIRMY ODPOWIEDZĄ ZA CZYNY ZABRONIONE
07 lutego 2019

Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary zakłada zwiększenie skuteczności wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym (osobom
prawnym), zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej
POPRAWA EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
04 lutego 2019

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności
egzekucji świadczeń alimentacyjnych
ma na celu zapewnienie wzrostu ściągalności
świadczeń alimentacyjnych należnych dzieciom
oraz ściągalności należności budżetu państwa
powstałych z tytułu wypłacania ze środków
budżetu państwa świadczeń w zastępstwie
nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych
PIT OD PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OD 2019 R.
04 lutego 2019

1 stycznia 2019 r. zmieniono regulacje dotyczące opodatkowania przychodów z odpłatnego
zbycia nieruchomości.
Płaca minimalna w górę
25 stycznia 2019

2.220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść

minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7%

i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie.


Poprzednie    11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi