Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


„MAMA 4+” NA DZIEŃ KOBIET
08 marca 2019

Na mocy ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym osoby, które wychowały co
najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do
otrzymania świadczenia. Na program „Mama 4+” w projekcie budżetu państwa na 2019 rok
zarezerwowano ponad 801 mln zł. Świadczenie będzie wypłacane od marca.
UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE JUŻ WŁAŚCICIELAMI
21 lutego 2019

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów 2,5 mln użytkowników
wieczystych gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stało się 1 stycznia 2019 r. ich
właścicielami.
NIEUCZCIWE FIRMY ODPOWIEDZĄ ZA CZYNY ZABRONIONE
07 lutego 2019

Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary zakłada zwiększenie skuteczności wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym (osobom
prawnym), zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej
POPRAWA EGZEKUCJI ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH
04 lutego 2019

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności
egzekucji świadczeń alimentacyjnych
ma na celu zapewnienie wzrostu ściągalności
świadczeń alimentacyjnych należnych dzieciom
oraz ściągalności należności budżetu państwa
powstałych z tytułu wypłacania ze środków
budżetu państwa świadczeń w zastępstwie
nieuregulowanych świadczeń alimentacyjnych
PIT OD PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OD 2019 R.
04 lutego 2019

1 stycznia 2019 r. zmieniono regulacje dotyczące opodatkowania przychodów z odpłatnego
zbycia nieruchomości.
Płaca minimalna w górę
25 stycznia 2019

2.220 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść

minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7%

i jednocześnie o 120 złotych więcej niż obecnie.

Nowości podatkowe
10 stycznia 2019

Celem ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja

podatkowa oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie

prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz

uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Przyjęto

np. preferencyjne opodatkowanie – stawką 5% – dochodów

generowanych przez prawa własności intelektualnej, która

sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności.

Nowości podatkowe
10 stycznia 2019

Celem ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja

podatkowa oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie

prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych oraz

uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Przyjęto

np. preferencyjne opodatkowanie – stawką 5% – dochodów

generowanych przez prawa własności intelektualnej, która

sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności.

Limit 30-krotności składek ostaje się
04 stycznia 2019

Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu

legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą

znoszącą górny limit składek na ZUS.

„Poczta Polska” sprzeda mieszkania z bonifikatą
03 stycznia 2019

Nowe przepisy umożliwią „Poczcie Polskiej” sprzedaż z bonifikatą

lokali mieszkalnych, które znajdują się należących do niej

budynkach niemieszkalnych.


Poprzednie    12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi