Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Wkrótce będą e-recepty
27 kwietnia 2018

Usługa e-recepty ma umożliwić lekarzom wystawianie recepty

niezbędnej do kontynuacji leczenia bez badania pacjenta tylko

za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów

łączności. Ponadto nowa ustawa wprowadza zmiany w zakresie

sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej

oraz reguluje kwestie sporządzania przez apteki sprawozdań

przekazywanych do NFZ.

Weto Prezydenta do tzw. ustawy degradacyjnej
24 kwietnia 2018

Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania ustawy o pozbawieniu

stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach

1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

i skierował ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia.

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami
20 kwietnia 2018

Nowelizacja obniża osobom niepełnosprawnym opłatę za

praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt

udostępnienia pojazdu, gdy egzamin nie odbywa się pojazdem

wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdem osoby

niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju

schorzenia. Przewiduje ponadto utworzenie strony internetowej

z wykazem ośrodków szkolenia kierowców, w dyspozycji których

znajdują się pojazdy przystosowane do rodzaju niepełnosprawności.

Konstytucja dla Nauki
17 kwietnia 2018

Konstytucja dla Nauki to projekt zakładający głęboką, ale

realizowaną stopniowo, przebudowę polskiego systemu

szkolnictwa wyższego.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła prace
13 kwietnia 2018

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu

dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa

pracy – poinformował w 14 marca br. przewodniczący Komisji,

Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zmiany ustawy o transporcie drogowym?
10 kwietnia 2018

Rządowy projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem

usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą

konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę

rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony

przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Zmiana w obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego
06 kwietnia 2018

21 lutego 2018 r. ogłoszona została ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych

innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 398), która w art. 9 wprowadza

zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany we właściwości urzędów
05 kwietnia 2018

Nastąpiły zmiany w zakresie urzędów obsługujących podatników.

Nowy wzór zaświadczenia ZAS-KP
02 kwietnia 2018

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych

przez organy podatkowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 447) określony

został wzór zaświadczenia w zakresie informacji o niezłożeniu

lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu,

nieujęciu lub ujęciu przez podatnika zdarzeń w złożonej deklaracji

lub innym dokumencie oraz zaleganiu lub niezaleganiu przez

podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego

dokumentu ZAS-KP(1).

Wyrok TSUE przeciwko Polsce
30 marca 2018

Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska naruszyła

prawo Unii w dziedzinie jakości otaczającego powietrza.


Poprzednie    14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi