Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Wymiar czasu pracy w 2020 r.
16 grudnia 2019

Wymiar czasu pracy w 2020 roku, ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu pracy, dla pracownika
pełnoetatowego łącznie wyniesie w skali roku 2024 godziny, czyli 253 dni roboczych.
Wsparcie na zatrudnienie
13 grudnia 2019

W ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” przedsiębiorcy mogą wnioskować
m.in. o nisko oprocentowaną pożyczkę na utworzenie miejsc pracy dla osób bezrobotnych
lub poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych nieprzekraczającą 6-krotności
wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Wsparcie w starcie własnego biznesu
11 grudnia 2019

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to m.in. nisko oprocentowana
pożyczka dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.
Ulga na złe długi w PIT i CIT
09 grudnia 2019

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wchodzi
w życie 1 stycznia 2020 r., wprowadza w podatkach dochodowych tzw. ulgę na złe długi.
PPK – obowiązki pracodawcy
06 grudnia 2019

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych – ze względu na skalę reformy – przewiduje
stopniowe (co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup podmiotów do programu.
Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia
06 grudnia 2019

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego
rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku
możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym
urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.
MIESIĘCZNE KWOTOWE KOSZTY NA KONIEC 2019 R.
04 grudnia 2019

Nowelizacja ustawy o PIT przewiduje m.in. ponad dwukrotne podwyższenie zryczałtowanych
(kwotowych) kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2. Jakie koszty
należy stosować w ostatnich miesiącach 2019 r.?
W 2020 R. WYŻSZE KARY ZA PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE
03 grudnia 2019

Blisko 25 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe, zaś najniższa
grzywna za wykroczenie – 260 złotych. Wzrost kar związany jest z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia.
Najniższa pensja w 2020 r. ma wynieść 2600 zł i będzie wyższa o 350 zł od obecnie obowiązującej.
W 2020 R. TYLKO E-RECEPTY
02 grudnia 2019

Od 8 stycznia 2020 r. recepty będą w Polsce wystawiane – poza wyjątkami określonymi
w ustawie Prawo farmaceutyczne – tylko w postaci elektronicznej.
OPODATKOWANIE NAJMU PRYWATNEGO PO ZMIANACH
29 listopada 2019

1 stycznia 2019 r. wprowadzono ważne zmiany dla podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego
przez jednego z małżonków.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi