Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Składka zdrowotna w „Polskim Ładzie”
07 grudnia 2021

Od 2022 r. przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, a opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej od
wielkości uzyskiwanych przychodów.
Obowiązek ewidencji przelewów na kasie rejestrującej
30 listopada 2021

Na jakich zasadach należy ewidencjonować sprzedaż, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika, gdy następuje ona na przełomie miesięcy i gdy płatność otrzymano po zakończeniu sprzedaży w danym dniu?
Wydatki na cele mieszkaniowe doprecyzowane
29 listopada 2021

Podatnicy, którzy w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości ponownie ją sprzedadzą, muszą zapłacić 19-proc. podatek z tego tytułu (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Jeśli jednak pozyskane w ten sposób środki wydadzą na własne cele mieszkaniowe, skorzystają ze zwolnienia z podatku
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych
25 listopada 2021

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Zaczynają one obowiązywać
w różnych terminach. Poniżej opisano ważniejsze.
Rozliczanie VAT w ramach szczególnej procedury OSS i IOSS
22 listopada 2021

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).
Jak założyć spółkę w trybie S24?
15 listopada 2021

Istnieje obecnie możliwość zawarcia umowy spółki online, w systemie S24. Ten sposób dotyczy jednak tylko prostych spółek, które nie wymagają wprowadzenia do aktu założycielskiego (umowy lub statutu) niestandardowych przepisów – kształt umowy danej spółki jest określony w gotowym wzorcu, którego zapisów nie można zmienić. Obecnie w systemie S24 można założyć spółkę: jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostą spółkę akcyjną. Czym innym niż zawiązanie spółki (tj. zawarcie między wspólnikami aktu powołującego spółkę) jest rejestracja nowej firmy w rejestrze przedsiębiorców KRS. Czynność ta jest warunkiem nadania spółce podmiotowości prawnej i jej działania w obrocie gospodarczym. Sposób rejestracji spółki w KRS zależy od tego, w jaki sposób zawarto umowę spółki. Jeśli zrobiono to w systemie S24, spółkę można zarejestrować wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Nie ma wtedy możliwości złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych (dedykowany spółkom, które powstały w tradycyjnej formie). Obecnie wniosek o rejestrację spółki w KRS można złożyć wyłącznie przez internet. Nie ma możliwości złożenia papierowego wniosku. Istnieją jednak 2 metody
złożenia wniosku o rejestrację w KRS:
» przez system S24 – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w tym systemie;
» przez Portal Rejestrów Sądowych – w przypadku spółek, których umowa została zawarta w formie
tradycyjnej. Założenie spółki przez S24 pociąga za sobą wymierne korzyści:
» wszystkie formalności załatwia się przez internet, bez wychodzenia z domu;
» w S24 są wszystkie standardowe dokumenty, które wypełnia się w elektronicznym formularzu;
» nie ma konieczności zawarcia umowy spółki w szczególnej formie (np. w formie notarialnej
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), co pozwala zaoszczędzić koszty taksy notarialnej i czas;
» płaci się niższą opłatę sądową: zamiast 500 zł, tylko 250 zł.
Elektroniczny sposób zakładania spółki wiąże się także z pewnymi ograniczeniami:
» założenie spółki przez internet daje mniejsze możliwości ukształtowania umowy spółki niż w formie tradycyjnej;
» przy zakładaniu spółki elektronicznie nie ma możliwości modyfikacji roku obrotowego – zawsze będzie równy kalendarzowemu;
» w przypadku zakładania spółki, której obowiązkowym warunkiem powstania jest posiadanie kapitału zakładowego, kapitał można pokryć wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Opodatkowanie PCC umowy pożyczki
08 listopada 2021

Obowiązek podatkowy wynikający z umowy pożyczki ciąży na biorącym pożyczkę jako podatniku podatku od
czynności cywilnoprawnych (PCC).
Zerowy PIT dla młodych
04 listopada 2021

Tzw. zerowy PIT dla młodych (ulga dla młodych) to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
26 października 2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia – w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.
Mieszkaniowe projekty „Polskiego Ładu”
22 października 2021

Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty „Polskiego Ładu”, które są przedmiotem prac parlamentu.

Poprzednie    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi