Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Korytarz życia i jazda na suwak
31 stycznia 2020

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła 6 grudnia 2019 r. jednoznaczne
zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności
ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom
ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy
występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.
Płatnik zapłaci za świadczenie pobrane nienależnie…
30 stycznia 2020

ZUS może domagać się od płatnika składek zwrotu świadczenia nienależnie wypłaconego osobie
ubezpieczonej, nawet gdy wcześniej nie skierował takiego żądania wobec świadczeniobiorcy -
orzekł Sąd Najwyższy.
IKE czy ZUS?
29 stycznia 2020

Przygotowane przez rząd zmiany dotyczą
Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) –
środki z OFE trafią do IKE lub ZUS.
Przechodzimy na kasy on-line
27 stycznia 2020

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do
prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju
kas rejestrujących: kas on-line.
Prawo do błędu i bardziej przyjazne przepisy…
24 stycznia 2020

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka i szereg ułatwień dla
rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP)1, które z początkiem
2020 r. wchodzą w życie. Chodzi o dalszą likwidację obciążeń biurokratycznych dla firm.
Nowelizacja prawa własności przemysłowej
23 stycznia 2020

Dla innowatorów, wynalazców i przedsiębiorców przewidziano szereg ułatwień na drodze ochrony
własności przemysłowej, m.in. doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminację niejasności dot.
ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe
oraz znaki towarowe dla osób fizycznych i MŚP w początkowej fazie działania.
Podatki po zasiedzeniu…
22 stycznia 2020

Jaki podatek należy zapłacić, jeśli sąd stwierdził zasiedzenie nieruchomości
w 2014 roku postanowieniem wydanym w grudniu 2019 r., które uprawomocni
się w styczniu 2020 r., a nabywca chce ją sprzedać w styczniu 2020 r.?
Korzystamy z wykazu podatników VAT
20 stycznia 2020

Obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek wskazany w nowym
wykazie podatników VAT, jeśli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym, wchodzi w życie
1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu,
musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT.
MAŁY ZUS PLUS
17 stycznia 2020

Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada, że około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców
od 1 lutego 2020 roku będzie mogło skorzystać z tzw. „małego ZUS-u plus”. W tym
przypadku składki będą liczone od dochodu i będą niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie.
STAWKI KARTY PODATKOWEJ W 2020 R.
16 stycznia 2020

Wzrastają o ok. 2,1%. W Monitorze Polskim z 27 listopada
2019 r. pod poz. 1141 opublikowane zostało
obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z 5 listopada 2019 r. w sprawie stawek karty
podatkowej i kwoty, do której można wykonywać
świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług,
z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych
stawek ryczałtu od przychodów proboszczów
i wikariuszy, obowiązujących w 2020 r.

Poprzednie    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi