Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Podatek cukrowy
03 marca 2020

Ograniczenie stosowania agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym
02 marca 2020

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw umożliwi przekazywanie przez
szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw UE. Dzięki nowym rozwiązaniom budżet państwa i jednostki samorządowe zyskają rocznie ponad 735 mln zł.
Koniec marnowania żywności
27 lutego 2020

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności określa zasady
postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności z tym związane.
Żywność, która spełnia wymogi prawa żywnościowego, wycofywana z dystrybucji
np. ze względu na zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub
wady wyglądu czy opakowań, ma być przekazywana organizacji pozarządowej
lub innemu podmiotowi spełniającemu kryteria ustawowe.
Orzeczenie referendarza o wpisie do rejestru dłużników niewypłacalnych
26 lutego 2020

Brak obowiązku doręczenia przez sąd postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru dłużników
niewypłacalnych osobie, której taki wpis dotyczy, a także pozbawienie tej osoby prawa
wniesienia do sądu skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające wpis naruszają
konstytucyjne standardy prawa do sądu – uznał Trybunał Konstytucyjny.
Płace minimalne w 2020 r.
25 lutego 2020

2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia
za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia
2020 r. Płaca minimalna przysługuje osobom zatrudnionym
na etacie i dotyczy każdego rodzaju
umowy o pracę. Osoba zatrudniona w pełnym
wymiarze czasu pracy powinna otrzymać wynagrodzenie
w wysokości co najmniej 2600 zł.
Mały ZUS plus – zgłoszenie do ubezpieczeń
19 lutego 2020

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”
i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.?
Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
17 lutego 2020

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej
paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP. Paragon do kwoty
450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną (zgodnie z art. 106e ust. 5
pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług).
Jak Prezes UODO nakłada administracyjne kary pieniężne?
14 lutego 2020

Każda osoba fizyczna ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Na straży tego
prawa stoi organ nadzorczy, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prezes UODO może nałożyć administracyjną karę pieniężną w zależności od oceny okoliczności konkretnej sprawy.

Poprzednie    3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi