Strona główna › AktualnościWiadomości

Wiadomości


Konsekwencje działalności nierejestrowej
16 sierpnia 2018

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności nieewidencjonowanej?

Szykują się kolejne umowy o wolnym handlu
13 sierpnia 2018

Konsultacje z przedsiębiorstwami umów o wolnym handlu UEAustralia

i UE-Nowa Zelandia potrwają do 7 września 2018 r.

Sukcesja firm stała się faktem
07 sierpnia 2018

Działanie 1-osobowych firm po śmierci ich właścicieli umożliwi

ustawa zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Konsultacje podatkowe ws. sprawozdań finansowych
03 sierpnia 2018

13 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie

udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych.

Ujednolicona struktura sprawozdań finansowych ma m.in. ułatwić

prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultacje będą

trwać do 23 lipca 2018 r.

Przelew w podzielonej płatności
02 sierpnia 2018

Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem

podatkowym – wyjaśnił resort finansów.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
31 lipca 2018

Idą wielkie zmiany dla 2,5 mln mieszkańców – przekształcenie

użytkowania wieczystego, reliktu PRL, we własność to jedna

z istotniejszych propozycji legislacyjnych rządu.

Wyższa renta socjalna
27 lipca 2018

Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie

socjalnej jest podniesienie wysokości renty socjalnej do kwoty

najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie

renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej

niezdolności do pracy).

Mały ZUS dla małych firm
23 lipca 2018

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu

obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych

wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

przewiduje obniżenie składek ZUS dla małych firm.

Wymogi dla urządzeń
19 lipca 2018

Ustawa o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru

rynku oraz niektórych innych ustaw ma na celu wypełnienie

obowiązku ustanowienia przepisów dotyczących sankcji za

naruszanie przez podmioty gospodarcze przepisów rozporządzeń

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/424, (UE) 2016/425,

(UE) 2016/426 przez państwa członkowskie.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego
16 lipca 2018

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby

fizycznej reguluje zasady tymczasowego zarządzania

przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym

imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej

z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.


Poprzednie    4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14    Następne
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi