Wiadomości


Bezpieczeństwo w dobie koronawirua
18 czerwca 2020
Ważne jest dla dobra całego społeczeństwa stosowanie się do zasad bezpiecznego zachowania
podczas epidemii koronawirusa.DEKALOG GIS BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA PODCZAS EPIDEMII KORONAWIRUSA
Często myj ręce. Należy pamiętać o częstym
myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej
możliwości dezynfekować je płynami/żelami
na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni
na ręce.
Podczas powitania unikaj uścisków i podawania
dłoni. Powstrzymaj się od uścisków, całowania
i podawania dłoni na powitanie.
Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart
płatniczych. Na powierzchni banknotów i monet
mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę
możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj
z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie
dotykają wielu powierzchni, które mogą być
zanieczyszczone wirusem.
Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie
dotykowe. Powierzchnie dotykowe w tym biurka,
lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze
muszą być regularnie przecierane z użyciem
wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj
z niego podczas spożywania posiłków.
Na powierzchni telefonów komórkowych
bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze
drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj
swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi
chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym).
Nie kładź telefonu na stole i nie
korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy.
Należy zachować co najmniej 2 metry odległości
z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz,
która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Stosuj zasady ochrony podczas kichania
i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego
kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub
zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów.
Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu
organizmu. Stosuj zrównoważoną dietę.
Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj
o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw
i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie
wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody).
Nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na
wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy
o koronawirusie. Niepokój to naturalny odruch
w przypadku występowania nowego zagrożenia
zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł
wiedzy opartych na dowodach naukowych, które
publikowane są na stronach internetowych gis.
gov.pl i gov.pl/koronawirus.
Poza tymi ogólnymi zasadami, należy stosować się
do szczegółowych wytycznych – opracowanych
przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwową
Inspekcję Pracy i ministrów – dla poszczególnych
branż i rodzajów aktywności. Np. pracodawcy muszą
zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa
swoim pracownikom (pracownicy mają obowiązek
używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do
płynów dezynfekujących, a stanowiska pracy poszczególnych
osób muszą być oddalone od siebie
o co najmniej 1,5 metra; jeśli pracodawca nie jest
w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych
względów, ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko
pod warunkiem zapewniania środków ochrony
osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, jak
np. maseczki i rękawiczki ochronne).
KIEDY USTA I NOS MUSZĄ BYĆ ZASŁONIĘTE?
Od 30 maja br., jeśli w przestrzeni otwartej masz
możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych,
nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc
spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku,
plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy,
gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.
Jeżeli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać
2-metrowego dystansu od innych – na przykład
na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić
usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.
Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego
dystansu społecznego wyłączeni sąrodzice z dziećmi
wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby
wspólnie mieszkające,osoby niepełnosprawne, osoby,
które zasłaniają usta i nos.
Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo
zasłaniać usta i nos (za pomocą maseczki, szalika
lub chustki zasłaniającej usta i nos). Są to:
» autobusy i tramwaje,
» sklepy,
» kina i teatry,
» salony masażu i tatuażu,
» kościoły,
» urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).
Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać
usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi