Strona główna › AktualnościWiadomościCzy tarcza nas obroni?

Wiadomości


Czy tarcza nas obroni?
11 maja 2020
Do odpowiednich instytucji napływają masowe ilości wniosków o wsparcie z instrumentów
tzw. tarczy antykryzysowej. Wpierw Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wojewódzkie urzędy
pracy zaczęły realizować przelewy na rzecz przedsiębiorców, a mikrofirmy otrzymały niskooprocentowane
pożyczki.


Według szacunków rządu wartość wsparcia oferowanego
w ramach tarczy wyniesie 212 mld zł (blisko
10% PKB) na ochronę miejsc pracy i gospodarki.
Ten pakiet osłonowy opiera się na 5 filarach:
» ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników
– 30 mld zł,
» finansowaniu przedsiębiorców – 74,2 mld zł,
» ochronie zdrowia – przewidziano 7,5 mld na służbę
zdrowia i walkę z koronawirusem,
» wzmocnieniu systemu finansowego – 70,3 mld zł,
» inwestycjach publicznych – 30 mld zł.
Dla firm przewidziano m.in.:
» pożyczkę (5 tys. zł) dla mikrofirm – bezzwrotną,
jeśli będą prowadzić działalność gospodarczą przez
okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;
» automatyczny kredyt obrotowy. Jeśli kredyt obrotowy
zaciągnięty przez firmę dobiega końca,
przedsiębiorca będzie mógł ten kredyt wznowić
automatycznie. Dzięki regulacjom KNF banki zdolność
kredytową obliczą na podstawie danych finansowych
na koniec 2019 r.;
» rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla
MŚP. Do końca 2020 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
mają możliwość uzyskania kredytu z gwarancją
de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Również do
końca bieżącego roku BGK odstępuje od pobierania
prowizji od gwarancji już istniejących i należnych.
» możliwość uzyskania przez średnie i duże firmy
z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału
lub finansowania w postaci obligacji – łącznie
o wartości 6 mld zł;
» zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń
obrotu handlowego w kraju i zagranicą;
» zwolnienie przez okres 3 miesięcy z nieopłaconych
składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych
(pod określonymi warunkami);
» wsparcie firm transportowych. Agencja Rozwoju
Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie
obecnych umów leasingowych – to rozwiązanie dla
firm transportowych, które przez pandemię mają
problemy finansowe. Przedsiębiorcy będą mogli
też skorzystać z wakacji kredytowych. Polegają na
odsunięciu płatności rat leasingowych.
» odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach
publicznych;
» pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw
przechodzących przez proces restrukturyzacji
(„polityka nowej szansy”);
korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne
– dla przedsiębiorców, którzy skorzystali
lub chcą skorzystać z dotacji (premii technologicznej),
finansującej do 70% kwoty innowacyjnej inwestycji);
» korzystniejsze warunki spłaty dla podmiotów
sektora ekonomii społecznej, które skorzystały
z pożyczki z wykorzystaniem z funduszy unijnych;
» ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych dla przedsiębiorców.
Mikro, małe i średnie firmy, które
skorzystały ze wsparcia z funduszy unijnych mogą
liczyć na korzystniejsze warunki spłaty kapitału,
m.in. dodatkową karencję w spłacie, 4-miesięczne
wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania
pożyczek oraz brak naliczania odsetek;
» korzystniejsze warunki spłaty pożyczki z projektu
„Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.
Ochronie miejsc pracy mają zaś służyć np.:
» dopłaty do pensji do każdego zagrożonego, spadkiem
obrotów, miejsca pracy – w okresie wprowadzonego
przestoju ekonomicznego lub przy
obniżeniu wymiaru czasu pracy;
» świadczenie „postojowe” z ZUS w wysokości do
2080 zł brutto na miesiąc (na maks. 3 miesięce) dla
osób samozatrudnionych i pracujących w oparciu
o umowę zlecenie czy dzieło;
» dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Przewidziano również przykładowo:
» wakacje od wielu obowiązków administracyjnych
(przedłużono wiele terminów na wypełnienie obowiązków
administracyjnych);
» ochronę konsumentów i pożyczkobiorców przed
nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat poprzez np.
kontrole i monitoring cen. Mogą zostać ustalone
maksymalne ceny lub marże hurtowe i detaliczne
towarów lub usług mających istotne znaczenie
dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub
kosztów utrzymania gospodarstw domowych (np.
maseczki ochronne, żele do dezynfekcji rąk, żywność).
Przedsiębiorcom łamiącym zakaz grożą sankcje finansowe
do 5 mln zł. Dodatkowo w przypadku wielokrotnego
naruszenia lub na dużą skalę UOKiK będzie
mógł nałożyć karę do 10% obrotu przedsiębiorcy.
» odroczenie (zawieszenie) spłaty kredytu na 3 miesiące.
Klienci indywidualni, a także przedsiębiorcy
będą mogli zawiesić spłatę kredytów. Dotyczy
to: kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych
(klienci indywidualni) i kredytów dla przedsiębiorców.
Ułatwienia polegają m.in. na szybkim rozpatrywaniu
wniosków tych klientów, którzy uzasadnią
konieczność odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją
finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.
Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za
przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących
zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub
rat kapitałowych. Rozwiązanie jest kierowane do
klientów banków, którzy w momencie ogłoszenia
stanu epidemicznego charakteryzowali się właściwą
wiarygodnością finansową, udokumentowaną
historią kredytową i brakiem zaległości wynikającymi
z wcześniej zawartych umów.
» tymczasowe obniżenie maksymalnego poziomu
kosztów pozaodsetkowych dla kredytów
konsumenckich, w tym pożyczek. W przypadku
kredytów konsumenckich:
• o okresie spłaty krótszym niż 30 dni – koszty
pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż
5% całkowitej kwoty pożyczki;
• okresie spłaty 30 dni i dłużej – poziom kosztów
wynosi od 15% plus 6% za każdy rok jej trwania.
Ponadto poziom kosztów pozaodsetkowych nie może
przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego,
niezależnie od długości trwania pożyczki. Przekroczenie
dopuszczalnych poziomów kosztów pozaodsetkowych
będzie powodowało sankcje finansowe
do 10% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi