Wiadomości


„Estoński CIT” wkrótce w Polsce
12 sierpnia 2020
W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać tzw. estoński CIT. To nowoczesny sposób opodatkowania,
który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków.


NA CZYM POLEGA?
W tradycyjnym podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) firma płaci podatek dopiero, gdy wypłaca zyski.
Taki mechanizm ma silnie proinwestycyjny charakter.
Estoński CIT to:
» brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
» brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków
administracyjnych,
» prostota – podatnik nie musi ustalać, co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać
odpisów amortyzacyjnych, stosować podatkuminimalnego czy poświęcać czasu i środków na „optymalizacje podatkowe”.Firmy, które wejdą w estoński CIT, nie będą płacić podatku w miesięcznych / kwartalnych ratach ani
dokonywać rocznych rozliczeń. Będą go płacić dopiero w momencie wypłaty zysku.Brak podatku to brak skomplikowanej rachunkowości podatkowej, deklaracji i obowiązków administracyjnych.Mianowicie dużym uproszczeniembędzie brak konieczności prowadzenia oddzielnejewidencji dla celów podatkowych. Do wyliczenia
wysokości podatku wystarczająca będzie rachunkowość finansowa podatnika. Oczywiście również w systemie estońskim będą na podatnikach ciążyć pewne obowiązki ewidencyjne, jak np. obowiązek
złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku należnego w miesiącu następującym po miesiącu,
w którym nastąpiła wypłata dywidendy lub dystrybucja zysku w innej postaci, ewentualnie płatność
niezwiązana z działalności gospodarczą.W konsekwencji podatnicy, chcący inwestować w rozwój
swojego przedsiębiorstwa, zyskują możliwość nieopodatkowanego reinwestowania dochodu.
Przedmiotem opodatkowania w systemie estońskim jest więc efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej
do jej udziałowca. W przypadku, gdyby ograniczyć opodatkowanie wyłącznie do dywidend,
to wówczas system estoński nie byłby szczelny, ponieważ wspólnicy, zamiast wypłacać dywidendę, dokonywaliby
ukrytej dystrybucji zysku w innej formie.Zasadą, która przyświeca konstrukcji systemu estońskiego w Polsce, jest opodatkowanie zysku w momencie przeznaczenia go do konsumpcji, niezależniew jakiej formie to następuje.
Patrząc na poziom efektywnego opodatkowania dochodu, należy brać pod uwagę łączny poziom obciążenia
w CIT i PIT. Innymi słowy, należy uwzględnić opodatkowanie dochodu spółki kapitałowej oraz
wypłaty dywidendy do jej udziałowca, będącego osobą fizyczną.
Obecnie, w przypadku stawki CIT na poziomie spółki,to odpowiednio: 19% albo 9% w przypadku małych
podatników. Stawka PIT dla wypłaty dywidend wynosi zaś 19%. W rezultacie łączna stawka podatkowa
wynosi 26,29%, w przypadku natomiast większych podatników to 34,39%.Stawka PIT w systemie estońskim związana z wypłatą dywidendy (19%) pozostaje niezmieniona. W przypadku
większego podatnika stawka nominalna CIT wyniesie 25%, a obniżona 20%. Natomiast w przypadku
małego podatnika stawka nominalna CIT wyniesie 15%, a obniżona 10%. Jednocześnie przewidziano
mechanizm odliczenia podatku estońskiego zapłaconego przez spółkę od podatku od dywidendy, dzięki
czemu efektywne opodatkowanie nie będzie znacząco wyższe niż w tradycyjnym CIT.
Przyjęto, że spółka będąca w systemie estońskim nie może korzystać z innych preferencji podatkowych
(jak np. ulga na działalność badawczo-rozwojową czy zwolnienie dochodów z PSI).
DLA KOGO „ESTOŃSKI CIT”?
To rozwiązanie skierowane do:
» małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. W Polsce to kryterium spełnia niemal 97% wszystkich spółek kapitałowych,
» spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta.
Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki:
» które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
» które zatrudniają co najmniej 3 pracowników -oprócz udziałowców,
» których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
» które wykazują nakłady inwestycyjne.
Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi