Wiadomości


Import towarów w przesyłkach do 150 euro a VAT
16 września 2021
Co zmieniło się z początkiem lipca w przypadku zakupu przez Internet towarów o niskiej wartości?

Najważniejsze zmiany w tym zakresie to:
» likwidacja zwolnienia z VAT z tytułu importu towarów o wartości do 22 euro i wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu przesyłek o wartości rzeczywistej do 150 euro;
» nowe pojęcie - SOTI;
» wprowadzenie IOSS dla rozliczenia transakcji SOTI w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro i
uregulowania szczególnego dla rozliczania importu towarów w przesyłkach B2C o wartości rzeczywistej do 150 euro
Od 1 lipca 2021 r. wszystkie zakupione przez Internet towary o niskiej wartości (do 150 euro), importowane do UE są objęte podatkiem VAT. Wprowadzono dwa nowe uproszczenia dotyczące poboru i rozliczenia podatku od tych zakupów:
1. szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych tzw. procedura importu (ang. Import One Stop Shop IOSS),
2. szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów – tzw. USZ. Niezależnie od zastosowanego uproszczenia formalności celne muszą zostać dopełnione dla towarów o niskiej wartości importowanych do UE. Od 1 lipca 2021 r. zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu towarów o wartości do 150 EUR, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, będzie możliwe tylko w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.
VAT od towarów o niskiej wartości można zapłacić w następujący sposób:
» płatność w cenie zakupu na rzecz dostawcy / Import towarów w przesyłkach do 150 euro a VAT Co zmieniło się z początkiem lipca w przypadku zakupu przez Internet towarów o niskiej wartości?

DORADCA RADZI
interfejsu elektronicznego (podatek rozliczany za pomocą IOSS), przy czym import takich towarów jest zwolniony z VAT;
» płatność przy imporcie do Polski, jeśli dostawca/ interfejs elektroniczny nie korzysta z IOSS:
» osobie zgłaszającej towary organom celnym (operatorowi pocztowemu), jeśli operator zdecyduje się skorzystać z tzw. uregulowania szczególnego (USZ - tylko dla operatorów pocztowych i upoważnionych przedsiębiorców) albo
» korzystanie ze standardowego mechanizmu poboru podatku VAT na zasadach ogólnych – standardowe zgłoszenie celne (z zestawem danych H7). SOTI to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośredniow transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium państwa trzeciego pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
a)dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);
b)dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego. Miejscem dostawy w przypadku SOTI jest - co do zasady - miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów (kraj przeznaczenia).


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi