Wiadomości


Jak „Polski Ład” wspiera legalne zatrudnianie?
20 maja 2022
Od 1 stycznia br. „Polski Ład” wprowadził nowe rozwiązania podatkowe i składkowe, które jednoznacznie przenoszą konsekwencje nielegalnego zatrudniania na nieuczciwych pracodawców. Nowe przepisy przewidują też korzystne warunki legalizacji zatrudnienia. Ma to ograniczyć pracę „na czarno” i wypłacanie wynagrodzeń „pod stołem”.

Dzięki zmianom przedsiębiorcy zyskali możliwość powrotu do rozliczania się zgodnie z prawem. Jednak to nie pracownik ponosić będzie podatkowe konsekwencje zatrudnienia „na czarno” albo płacenia części wynagrodzenia „pod stołem”. Odpowiedzialność została przeniesiona na pracodawcę. Konsekwencje nielegalnego zatrudniania, które obciążają wyłącznie pracodawcę:
» pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę „na czarno” lub części wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem”,
» pracodawcy zostanie przypisany dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia – niezależnie od tego, czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie,
» nieuczciwy pracodawca będzie również zobowiązany do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób pracujących „na czarno” i tych wypłacanych „pod stołem”.

Nowe przepisy mają na celu z jednej strony zachęcić pracowników do ujawniania przypadków pracy „na czarno”
i wypłat „pod stołem”, a z drugiej strony zniechęcić pracodawców do stosowania nieuczciwych praktyk.

Dodatkowo, zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu. „Polski Ład” zapewnia więc pracownikowi, jako słabszej stronie stosunku pracy, całkowite bezpieczeństwo przed podatkowymi konsekwencjami nielegalnego zatrudnienia. Od 1 stycznia 2022 r. nielegalnie zatrudniony pracownik:
» nie będzie płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków,
» uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków),
» nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, bo składki te będą w całości pokrywane przez pracodawcę, również w tej części, która na zasadach ogólnych byłaby finansowana przez pracownika.
Nowe przepisy mają na celu z jednej strony zachęcić pracowników do ujawniania przypadków pracy „na czarno” i wypłat „pod stołem”, a z drugiej strony zniechęcić pracodawców do stosowania nieuczciwych praktyk. Nowe regulacje dotyczą przypadków zaistniałych od 1 stycznia br. Zwolnienie z obowiązku zapłaty PIT przez pracownika dotyczyć będzie także przypadków nielegalnego zatrudniania lub wypłat „pod stołem” sprzed 1 stycznia 2022 r.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi