Wiadomości


Kolejne działania antykryzysowe dla firm
16 grudnia 2020
W związku z obostrzeniami, które dotkną część branż, rząd przygotował dalszą pomoc dla przedsiębiorców, którzy są dotknięci kryzysem wywołanym przez COVID-19.


W tym:
» dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami – subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. Dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
» umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR – umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%. Dla branż objętych restrykcjami.
» wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do
31.06.2021 r. (wypłaty) – zmiana zasad liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych
z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. Dla kogo: duże firmy, duże MŚP, wszystkie branże.
» pożyczki długoterminowe z gwarancją – kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z KE możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami. Dla wszystkich branż i branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
» dofinansowanie zatrudnienia – kontynuacja dopłat do miejsc pracy z FGŚP w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Państwo dopłaci do pensji pracownika około 2000 zł z FGŚP.Dla branż objętych restrykcjami.
» przedłużenie postojowego – przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami.
» zwolnienie ze składek na ZUS – przedłużenie zwolnienia dla branż dotkniętych restrykcjami sanitarnymi.
» dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes” – zwiększenie kwoty dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerzenie polegające dofinansowaniu nie tylko nowej działalności, ale także zmiany zakresu aktualnej działalności. Finansowanie udzielane przez PUP. Dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
» mała dotacja – dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł, pod warunkiem, że przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
» polityka drugiej szansy – dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
Dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji.
» dofinansowanie leasingu – pokrycie kosztów leasingu przez ARP. Dla branży transportowej.
» zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na targowiskach zostaną zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., a gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody powyżej 10 tys. zł otrzymają rekompensatę.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi