Wiadomości


Konsultacje podatkowe ws. sprawozdań finansowych
03 sierpnia 2018

13 lipca 2018 r. rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie

udostępnienia struktur logicznych sprawozdań finansowych.

Ujednolicona struktura sprawozdań finansowych ma m.in. ułatwić

prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Konsultacje będą

trwać do 23 lipca 2018 r.Pierwszy etap konsultacji dotyczy struktur logicznych sprawozdań finansowych, określonych

w załącznikach do ustawy o rachunkowości.

Cel konsultacji

Wprowadzenie cyfrowej formy sprawozdań finansowych oraz umożliwienie ich elektronicznego

składania przez przedsiębiorców ma ułatwić wywiązywanie się z obowiązków

sprawozdawczych osobom prowadzącym

działalność gospodarczą, szczególnie

w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Dotychczasowa forma składania

takich sprawozdań do organów podatkowych

jest skomplikowana i czasochłonna.

Może to ograniczać efektywność polskich

podatników, a tym samym negatywnie

wpływać na możliwości rozwojowe polskiej

gospodarki.

Cyfrowa forma sprawozdań finansowych

nie tylko uprości ich składanie, ale

również pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców.

Pozostałe struktury logiczne sprawozdań finansowych, w tym wynikające z rozporządzeń

wykonawczych do ustawy o rachunkowości, MF zaprezentuje podczas konsultacji

podatkowych w II etapie (sierpień 2018 r.). Poinformuje o nich w kolejnym

komunikacie.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi