Wiadomości


Korytarz życia i jazda na suwak
31 stycznia 2020
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadziła 6 grudnia 2019 r. jednoznaczne
zasady zachowania kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności
ruchu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom
ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia drogowego, a także gdy
występuje zwężenie drogi ograniczające liczbę dostępnych pasów.


W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego
przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych,
kierujący poruszający się drogą z 2 pasami
ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek
zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi
jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym
samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem
ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi
pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobowiązani
zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich
pasów. W skrócie – kierowcy poruszający się lewym
skrajnym pasem mają obowiązek zjechać na lewo,
a poruszający się pozostałymi pasami – na prawo,
tak aby umożliwić swobodny przejazd pojazdom
ratunkowym.
W przypadku jazdy na suwak przepisy precyzyjnie
określają zasady pierwszeństwa jazdy z poszczególnych
pasów ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich
liczby, a w miejscu zwężenia powstaje zator. Ustalają
ponadto zasadę naprzemiennego wjazdu po jednym
pojeździe z każdego pasa ruchu. Gdy więc nie będzie
możliwa ciągła kontynuacja jazdy pasem ruchu na
jezdni z więcej niż 1 pasem w tym samym kierunku
jazdy z powodu utrudnienia na tym pasie lub zanikania
tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym
się sąsiednim pasem ruchu będzie zobowiązany
umożliwić kierującemu pojazdem na takim pasie
ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Manewr
zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób
pojedynczy i naprzemienny.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi