Wiadomości


Limit 30-krotności składek ostaje się
04 stycznia 2019

Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu

legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą

znoszącą górny limit składek na ZUS.W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 15 grudnia

2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych

ustaw znosząca ograniczenie podstawy rocznej składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe jest niezgodna z art.7 Konstytucji i wyrażoną w nim zasadą praworządności.

Jak wynika z wstępnego uzasadnienia wyroku, powodem uznania niekonstytucyjności tej

ustawy był przebieg głosowania nad przyjęciem tej ustawy w Senacie. Zdaniem Trybunału

Konstytucyjnego w głosowaniu nie wzięła udział wymagana liczba senatorów.

Trybunał Konstytucyjny nie oceniał merytorycznie rozwiązań prawnych zaproponowanych

w zakwestionowanej ustawie.

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało wszczęte na wniosek Prezydenta

RP i odbywało się w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw.

Stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie, a w konsekwencji

zachowane zostanie ograniczenie maksymalnej rocznej podstawy składek na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego

w 2019 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekał w pełnym składzie. Do orzeczenia zgłoszono 3 zdania

odrębne.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi