Wiadomości


„Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.
14 grudnia 2018

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów? Od 1 stycznia

2019 r. będziesz mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne

od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od tych

przychodów.Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:

• musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

• Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy

w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi