Wiadomości


Mieszkaniowe projekty „Polskiego Ładu”
22 października 2021
Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty „Polskiego Ładu”, które są przedmiotem prac parlamentu.


MIESZKANIE BEZ WKŁADU
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres maksimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego albo kolejnego dziecka w rodzinie BGK spłaci część tego kredytu.
Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK. Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka (tzw. spłata rodzinna):
» 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
» 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.
Kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Projekt zawiera ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań, tj.: wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania oraz upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe. Mieszkaniowe projekty „Polskiego Ładu”
Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty „Polskiego Ładu”, które są przedmiotem prac parlamentu.

UŁATWIENIA W BUDOWIE DOMÓW O POWIERZCHNI ZABUDOWY DO 70 M2
Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego, przejmując odpowiedzialność
za kierowanie budową, bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawianiakierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Budynki takie mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż jeden na
każde 500 m2 powierzchni działki. Przewidziano wyłączenie możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy – do budowy będzie można przystąpić od razu. Rozszerzy się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m2 do 70 m2, przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m. Rząd obiecał też udostępnienie każdemu bezpłatnie dostępu do projektów budowlanych.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi