Wiadomości


Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia
06 grudnia 2019
Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego
rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku
możesz sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym
urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP.


CO TO JEST MIKRORACHUNEK PODATKOWY?
Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy
do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy
i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do
urzędu skarbowego za jego pomocą.
Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:
» w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT
na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy
– nie będziesz już wybierać oddzielnych
rachunków,
» szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego
w każdym miejscu i czasie,
» jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy,
dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem
podatkowym,
» nie będziesz już szukać obowiązujących numerów
rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę
omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
» mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę
płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz
potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu
w podatkach.
JAK SPRAWDZIĆ NUMER SWOJEGO
MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO?
Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając
z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie
skarbowym. Wystarczy, że podasz:
» swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub
» NIP w przypadku organizacji.
Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy,
bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie
numeru mikrorachunku.
Nie korzystaj z innych stron internetowych lub
numerów rachunków wysyłanych e-mailem
lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia.
Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się
z żadnymi kosztami.
Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój
mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej
porze, również przez telefon czy tablet.
Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki
sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość
urzędu skarbowego czy nazwisko.
Przed terminem płatności podatku
upewnij się, że znasz numer swojego
mikrorachunku podatkowego. Bez
tego nie zapłacisz należności z tytułu
podatków PIT, CIT i VAT.
Z CZEGO BĘDZIE SIĘ SKŁADAĆ TWÓJ
MIKRORACHUNEK PODATKOWY?
Mikrorachunek podatkowy będzie składać się
z 26 znaków.
LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:
» LK oznacza liczbę kontrolną,
» wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku
podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy
w NBP,
» wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku
podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający
w NBP,
» Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
» Y=2, gdy użyjesz NIP,
» po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
» na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek
składał się z 26 znaków.
Przed użyciem mikrorachunku podatkowego zawsze
sprawdź, czy zawiera cyfry 10100071222 (począwszy
od pozycji nr 3) oraz twój prawidłowy PESEL lub NIP.
NA JAKI RACHUNEK WPŁACAĆ NALEŻNOŚCI
PODATKOWE W PRZYPADKU BRAKU
NUMERU PESEL I NIP?
Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator
podatkowy – PESEL albo NIP.
Jeśli jednak nadal czekasz na decyzję o jego przyznaniu,
wpłać należność na mikrorachunek podatkowy twojego
urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws.
wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych
(będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam
również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek
wpłacać poszczególne podatki.
W takim przypadku podaj w przelewie numer dokumentu,
np. paszportu, dowodu osobistego, aby
urząd skarbowy mógł cię zidentyfikować i prawidłowo
rozliczyć wpłatę.
CO Z DOTYCHCZASOWYMI RACHUNKAMI?
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do
wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia
2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na
mikrorachunek podatkowy.
NA JAKI RACHUNEK WPŁACISZ PODATKI
INNE NIŻ PIT, CIT I VAT?
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych
zasadach, czyli na rachunki podatkowe
urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws.
wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych
(będzie opublikowane w grudniu). Znajdziesz tam
również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek
wpłacać poszczególne podatki.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi