Wiadomości


Mikrorachunki do zapłaty PIT, CIT i VAT
12 lutego 2020
Kluczowe podatki, tj. PIT, CIT i VAT, od 1 stycznia
2020 r. należy wpłacać do urzędu skarbowego
wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy,
tzw. mikrorachunek podatkowy.


Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym
momencie, używając generatora dostępnego
na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie
skarbowym. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże
się z żadnymi opłatami. Wystarczy sprawdzić jego numer
w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.
Dzięki temu podatnicy nie będą już szukać obowiązujących
numerów rachunków urzędów skarbowych
i ograniczą liczbę omyłkowych przelewów na
niewłaściwe konto. Zmiana oznacza też sprawniejszą
obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co pozwala m.in.
na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń,
np. o niezaleganiu w podatkach.
NEWS
Na mikrorachunek można wpłacać także odsetki za
zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu
PIT, CIT, VAT i koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT,
CIT i VAT wpłaca się na dotychczasowych zasadach,
czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi