Wiadomości


Nowe uprawnienia skarbówki
12 maja 2022
Przy nabyciu sprawdzającym pracownik Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
wcieli się w rolę klienta i sprawdzi, czy sprzedawca rejestruje sprzedaż na kasie
i wydaje paragon. Na poczet niezapłaconych podatków możliwe jest zaś czasowe
zajęcie ruchomości, ale tylko w przypadku poważnych spraw.


NABYCIE SPRAWDZAJĄCE
Nie jest to nowe narzędzie, bowiem od wielu lat pracownicy urzędów skarbowych przeprowadzali czynności mandatowe w przedmiotowym zakresie. Nowość polega na tym, że nabycie sprawdzające dokonywane jest na podstawie analizy ryzyka z wykorzystaniem środków funduszu nabycia sprawdzającego w oparciu o kompleksowe przepisy. W ramach nabycia sprawdzającego urzędnicy KAS mogą kupić towar lub usługę celem sprawdzenia, czy podatnik wywiązuje się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. W przypadku nieprawidłowości urzędnik sporządzi protokół, w oparciu o który naczelnik odpowiedniego urzędu uruchomi u sprzedawcy kontrolę lub postępowanie podatkowe. Tylko w razie naruszenia innych przepisów, np. sprzedaży wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy, będzie miał prawo zatrzymać wydany towar jako dowód w sprawie. Zasadą nabycia sprawdzającego jest zwrot nabytego w trakcie tych czynności towaru. Zatrzymanie towaru to skrajny
wyjątek związany z naruszeniem innych przepisów, np. w przypadku towarów podrobionych czy papierosów z przemytu.
TYMCZASOWE ZAJĘCIE RUCHOMOŚCI
W praktyce zajęcie może być dokonane na poczet np. niezapłaconych podatków lub innych należności. Jeśli organy egzekucyjne prowadzą już postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego z tytułu podatków i innych należności i kwota tych zaległości wynosi powyżej 10 tys. zł, funkcjonariusz KAS ma prawo zająć ruchomości będące własnością tego dłużnika, np. samochód lub towar. Maksymalny okres zajęcia wynosi 96 godzin. Po tym czasie, jeżeli zajęcie tymczasowe nie przekształci się w egzekucyjne zajęcie ruchomości, podjęte czynności staną się bezprzedmiotowe.
Tymczasowemu zajęciu nie podlegają ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną
do zaspokojenia dochodzonych zaległości. Zajmowane nie będą także zwierzęta oraz towary łatwo psujące
się, np. owoce. Ponadto ruchomość nie zostanie tymczasowo zajęta, gdy dłużnik okaże dowody na zapłatę zaległości albo potwierdzenie, że dochodzony obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony, wygasł z innego powodu lub nie istnieje. Tymczasowe zajęcie ruchomości musi być celowe, proporcjonalne i adekwatne.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi