Wiadomości


Obowiązek oznaczania kodami GTU
07 grudnia 2020
Od 1 października br. wszyscy podatnicy VAT muszą składać nowy plik JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Celem jego wprowadzenia było uproszczenie obowiązków raportowania VAT, poprzez połączenie dotychczas składanej deklaracji VAT i pliku JPK_VAT w jeden elektroniczny
dokument.


Wprowadzenie nowego JPK spowodowało konieczność odpowiedniego przygotowania programów do obsługi sprzedaży. Ponadto przedsiębiorcy wystawiający faktury powinni ze szczególną starannością zwracać uwagę przedmiot transakcji udokumentowanej fakturą i okoliczności jej towarzyszące. Konieczne jest sprawdzenie, czy przedsiębiorca w swojej ofercie ma produkty i usługi, które trzeba oznaczać kodami GTU oraz przyporządkowanie właściwych oznaczeń grupy do każdego takiego asortymentu. Obowiązek oznaczania transakcji kodami towarów czy usług po to tylko, aby ułatwić kontrolę organom skarbowym, jest nieznany w innych krajach UE. Wielu przedsiębiorców nie jest w stanie sprostać nowym wymogom. Struktura ewidencji w zakresie podatku należnego dla
JPK_V7M i JPK_V7K (od pola GTU_01 do pola GTU_13) obejmuje oznaczenia dostaw towarów i świadczenia
usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13.
Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku itp. Pole pozostanie puste, jeśli dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów.
Przykład:
Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 01, 02 i 04, to podatnik wpisuje „1” odpowiednio w polu „GTU_01”, „GTU_02” i GTU_04”. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).Oznaczeniu GTU podlegają również wykazywane w pliku faktury z oznaczeniem „FP”. Oznaczenia GTU_01-13 dotyczą też faktur zaliczkowych. Nie ma obowiązku, aby na fakturze zawierać oznaczenia GTU_01-13. Przepisy w zakresie wystawiania faktur nie uległy zmianie. Podatnicy, na prośbę naczelników urzędów skarbowych, będą mogli skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT. Jeżeli podatnik w ciągu 14 dni
od otrzymania wezwania, prześle skorygowany plik lub wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów wskazanych w wezwaniu, nie zostanie ukarany. Jednak na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy, będą uniemożliwiać weryfikację transakcji, naczelnicy urzędów będą mogli nałożyć karę 500 zł. Kary te mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach.Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia do składania JPK_VAT z deklaracją: formularz interaktywny, aplikację Klient JPK_WEB oraz aplikację e-mikrofirma.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi