Wiadomości


Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne po nowelizacji
13 lipca 2022
Zgodnie z nowelizacją przepisów o podatku dochodowym przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej (tj. niekorzystający z obniżki stawki PIT) będą mogli odliczać część składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Tzw. liniowcy będą mogli zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności zapłacone składki zdrowotne w wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł. Dla „ryczałtowców” limit ten wyniesie 50% zapłaconych składek zdrowotnych, a dla podatników na karcie – 19%.
Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 lipca br.

ODLICZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W PODATKU LINIOWYM
W myśl nowych przepisów podatnicy rozliczający podatek dochodowy w formie tzw. podatku liniowego będą mogli pomniejszyć podstawę obliczenia podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym (na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym. Łączna wysokość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć w roku podatkowym kwoty 8700 zł. Możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie także uwzględniana przy ustalaniu podstawy obliczania daniny solidarnościowej.

ZMIANY W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
W myśl nowych regulacji podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie mógł pomniejszyć kwotę przychodów o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu, bądź za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w tej formie. Modyfikacji uległy też terminy płatności
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Nowelizacja wprowadza także możliwość uwzględnienia kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej. Podatek dochodowy opłacany w tej formie, wynikający z decyzji ustalającej jego wysokość, będzie mógł zostać obniżony o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie trybu i warunków płatności podatku rozliczanego w formie karty podatkowej oraz obowiązków
instrumentalnych podatników.
Ustawa daje też możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi