Strona główna › AktualnościWiadomościOdmrażanie gospodarki

Wiadomości


Odmrażanie gospodarki
01 czerwca 2020
Rząd stopniowo łagodzi obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa.

20 kwietnia rząd uruchomił pierwszy etap rezygnacji
z niektórych obostrzeń i zakazów związanych z koronawirusem.
Można m.in. przemieszczać się w celach
rekreacyjnych, dostępne są lasy i parki, zwiększona
została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz
wiernych w miejscach kultu religijnego.
W drugim etapie – od 4 maja nastąpiło np.:
» otwarcie centrów handlowych (z ograniczeniami).
W galeriach handlowych obowiązuje ścisły
reżim sanitarny. Jedna osoba przypada na 15 m2
powierzchni sklepowej (z wyłączeniem korytarzy).
» otwarcie hoteli i obiektów z miejscami noclegowymi
– od 4 maja, z ograniczoną działalnością restauracji
hotelowych oraz przestrzeni rekreacyjnej
(siłownie, sale pobytu, baseny).
» uruchomienie rehabilitacji. Przywrócono świadczenia
opieki zdrowotnej dotyczące rehabilitacji
leczniczej, oprócz salonów masażu.
» otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Decyzja
o otwarciu danej placówki należy do organu prowadzącego
po konsultacji z sanepidem.
» otwarcie niektórych obiektów sportowych i ruszyła
ekstraklasa.
Z kolei od 6 maja umożliwiono działalność żłobków
i przedszkoli w reżimie sanitarnym. Opieka została
zorganizowana dla dzieci pracujących rodziców. Decyzję
o otwarciu danej placówki podejmuje organ prowadzący,
po uwzględnieniu m.in. wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego.
W ramach trzeciego etapu odmrażania
gospodarki, od 18 maja br. swoją
działalność mogą wznowić m.in.
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne
i inne salony urody – będą musiały
to jednak zrobić w sposób zapewniający
bezpieczeństwo klientów i obsługi.
Aby skorzystać z usług, trzeba
będzie umówić się telefonicznie lub
online. W salonach fryzjerskich czy
kosmetycznych nie może być czynnych
poczekalni. Obowiązuje wymóg
zasłaniania ust i nosa, jeśli zabieg
na to pozwala, i używanie ręczników
jednorazowych, gdy jest to możliwe.
Od 18 maja br. można prowadzić m.in. zajęcia praktyczne
w szkołach policealnych. Zwiększony zostanie też limit osób, które mogą wejść do środków
transportu zbiorowego – do autobusu, tramwaju lub
metra wejdzie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc
siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30%
liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym
przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi
pozostać wolna). To zarządzający transportem publicznym
podejmą decyzję, z której opcji skorzystać.
Od 18 maja podniesione zostały też limity osób, które
mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych.
Na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach,
skateparkach może przebywać maksymalnie 14 osób
(plus 2 trenerów). Na otwartych pełnowymiarowych
boiskach piłkarskich mogą przebywać maksymalnie
22 osoby (plus 4 trenerów). Dopuszczono też organizację
zajęć w obiektach zamkniętych. W salach
i halach sportowych równocześnie może ćwiczyć
od 12 do 32 osób (plus trenerzy) w zależności od
wielkości hali.
Od 17 maja br. dzieci poniżej 13. roku życia mogą
wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
Od 25 maja br. umożliwiono prowadzenie zajęć opiekuńczo-
wychowawczych w klasach 1–3 szkoły podstawowej.
W szkołach mogą się odbywać konsultacje
maturzystów i uczniów 8. klas z nauczycielami przede
wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
Konsultacje można prowadzić indywidualnie lub w małych
grupach. Od 1 czerwca br. mogą się odbywać
konsultacje dla pozostałych uczniów ze wszystkich
przedmiotów.
W świecie kultury dopuszczono m.in.: działalność kin
plenerowych, w tym samochodowych, wznowienie
pracy na planach filmowych, wznowienie nagrań
fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach
kultury, wznowienie prób i ćwiczeń oraz indywidualne
zajęcia na uczelniach artystycznych.
W ramach czwartego etapu znoszenia ograniczeń
zaplanowano, że:
» otwarte zostaną teatry i kina (z ograniczeniami
sanitarnymi);
» możliwe będą zgromadzenia do 50 osób;
» otwarte zostaną salony masażu i solaria;
» możliwa będzie działalność siłowni i klubów fitness.
Minister Zdrowia zwraca uwagę na konieczność zachowania
reżimu sanitarnego, mimo łagodzenia kolejnych
obostrzeń.
Natomiast o kolejne 30 dni – do 12 czerwca 2020 r.
przedłużona została kontrola graniczna na granicy
wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.
Czwarty etap znoszenia ograniczeń przwidziano na
30 maja i 6 czerwca. Np. od 30 maja zdjęto limity
dotyczące liczby osób korzystających z restauracji
i punktów usługowych, a w przestrzeniach otwartych
mogą się odbywać zgromadzenia publiczne do 150
osób, nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej
przestrzeni – pod warunkiem, że możemy zachować
2 metry odstępu od innych. Limit 150 osób dotyczy
także uroczystości religijnych i rodzinnych, np. wesel.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi