Wiadomości


Ograniczenie stosowania agresywnego planowania podatkowego o charakterze transgranicznym
02 marca 2020
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw umożliwi przekazywanie przez
szefa KAS informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw UE. Dzięki nowym rozwiązaniom budżet państwa i jednostki samorządowe zyskają rocznie ponad 735 mln zł.


Zmiany przepisów dostosowują polskie prawo do
rozwiązań przyjętych w UE. Wejdą w życie prawdopodobnie
1 kwietnia br.
Nowe przepisy mają przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych. Struktury takie są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Niedopasowania hybrydowe występują, gdy państwa mają różne przepisy w kwalifikowaniu pod względem podatkowym dochodów lub podmiotów. Może to powodować np. podwójne zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki zmianom zwiększy się odporność polskiego rynku, a tym samym rynku wewnętrznego UE, na rozbieżności
w kwalifikacji struktur hybrydowych. Szef KAS będzie miał możliwość przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych transgranicznych.
Pierwsza wymiana informacji z państwami UE ma nastąpić do 31 października 2020 r.
Zmiany też uproszczą, ujednolicą i uszczelnią system VAT w zakresie handlu transgranicznego.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi