Wiadomości


PIT od najmu prywatnego w 2022 r.
16 maja 2022
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisu przejściowego
w ustawie „Polski Ład”1 – podatnicy, którzy osiągają przychody
z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów
o podobnym charakterze (tj. z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować
formy opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r.


Oznacza to, że zarówno przychody/dochody z najmu prywatnego podatnika, który takie przychody/dochody osiągał do 31 grudnia 2021 r., jak i podatnika, który pierwszy taki przychód/dochód osiągnie od 1 stycznia 2022 r., mogą podlegać opodatkowaniu:
a) na zasadach ogólnych według skali podatkowej
albo
b) ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
W 2022 r. dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych według skali podatkowej może więc opodatkować podatnik, który:
» w poprzednim roku rozliczał dochody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych,
» w poprzednim roku rozliczał przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
» w 2022 r. dopiero zaczął lub zacznie osiągać przychody z najmu prywatnego.
Rozliczając podatek od dochodów w 2022 r. na zasadach ogólnych według skali podatkowej, stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2022 r. W tym
m.in. nową skalę podatkową i zasadę nieodliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Podatnik, który osiąga przychody/dochody z najmu prywatnego w 2022 r., nie składa oświadczenia o wyborze jednej ze wskazanych form ich opodatkowania.
Rozliczanie dochodów/przychodów w trakcie roku:
1. zasady ogólne – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania w 2022 r. podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek należny od dochodów z najmu prywatnego opodatkowanych na zasadach ogólnych podatnik wykaże w zeznaniu PIT- 36 i wpłaci w kwocie, która
wynika z tego zeznania;
2. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w przypadku korzystania z tej formy opodatkowania podatnik opłaca ryczałt w trakcie roku w wysokości 8,5% przychodów do kwoty 100 tys. zł i 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł.
Przy pierwszej formie prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio:
» budynkami mieszkalnymi,
» lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
» spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – przysługuje w 2022 r. tylko w odniesieniu do tych składników majątku, które zostały nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r.

_______
1. Art. 71 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi