Strona główna › AktualnościWiadomościPIT w 2020 r.

Wiadomości


PIT w 2020 r.
23 grudnia 2019
Według jakiej skali podatkowej należy liczyć podatek dochodowy w 2020 roku?

Podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego
obliczenia według następującej skali:
Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku
podatników, których dochody nie przekroczą
kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału
skali – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.
Zaliczki pobierane przez zakład pracy za miesiące od
stycznia do grudnia wynoszą:
1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany
od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył
kwoty 85 528 zł – 17% dochodu uzyskanego
w danym miesiącu;
2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany
od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył
kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego
przedziału skali – 17% od tej części dochodu uzyskanego
w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej
kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.
Jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za
dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie
z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla
osób samotnie wychowujących dzieci, a za rok podatkowy
przewidywane, określone w oświadczeniu:
1. dochody podatnika nie przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio
małżonek lub dziecko nie uzyskują
żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej –
zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego
wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym
miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy
miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej
podatek 525 zł 12 gr rocznie;
2. dochody podatnika przekroczą 85 528 zł, a odpowiednio
małżonek lub dziecko nie uzyskują
żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej
lub dochody małżonka mieszczą się w niższym
przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku
podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego
w danym miesiącu.
Także zryczałtowany podatek dochodowy pobiera
się w wysokości 17% przychodu z tytułu, o którym
mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy o PIT, jeżeli kwota
należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą
pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi