Strona główna › AktualnościWiadomościPODWYŻKA EMERYTUR

Wiadomości


PODWYŻKA EMERYTUR
05 marca 2020
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że od marca emerytury i renty wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł.
Najniższe świadczenia wzrosną z kolei do 1200 zł.


Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim roku kalendarzowym. W 2020 r. wskaźnik ten wynosi 103,56%. Dzięki nowelizacji najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne wzrosną do 1200 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł. Świadczenia do wysokości 1966,29 zł wzrosną o 70 zł, natomiast świadczenia powyżej tej kwoty wzrosną o 3,56%.
Podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych. Wcześniej było to 1600 zł, od 1 marca wzrośnie on do 1700 zł. Chodzi o to, by wszyscy dotychczas uprawnieni do świadczenia nie stracili tego prawa z powodu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

TRZYNASTA EMERYTURA

Dzięki ustawie trzynasta emerytura, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, będzie rozwiązaniem stałym i pewnym. Świadczenie to będzie wypłacane co roku w wysokości najniższej emerytury – w 2020 r. będzie to więc 1200 zł (kwota do danych – takie m.in. będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz niektórych innych ustaw. Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać – za pośrednictwem Geoportalu – z takich danych, jak zdjęcia lotnicze czy podstawowe informacje na temat działek. obowiązująca od 1 marca br.). Z kwoty tej nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, a dodatkowe świadczenie, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie wypłacane z urzędu – nie trzeba składać żadnych wniosków.
Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. W 2020 r. trzynasta emerytura ma trafić
do 9,8 mln osób. Ma to kosztować ok. 11,75 mld zł.

PRZEKSZTAŁCENIE OFE W IKE

Bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę na nowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub
przeniesienie środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – taki wybór będą mieli oszczędzający
w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o przekształceniu OFE
w IKE. Chodzi o 154 mld zł. W ustawie zapisano wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.
Opcją domyślną będzie przejście z OFE na IKE. Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności
czy dostarczania deklaracji przez oszczędzających. Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do
tych, które trafią do ZUS, będą podlegały dziedziczeniu. Uczestnik OFE będzie miał prawo do złożenia – od
1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. – specjalnej deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS.
Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w pierwszym filarze systemu emerytalnego.
Automatycznie do ZUS zostaną przekazanepieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi