Wiadomości


Porozumienie Ministerstwa Cyfryzacji i Facebooka
21 grudnia 2018

Polska będzie pierwszym krajem, w którym użytkownicy

Facebooka uzyskają możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej

odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.Możliwość taką przewiduje porozumienie, jakie Ministerstwo Cyfryzacji podpisało z

przedstawicielami Facebooka.

Porozumienie przewiduje, że w najbliższym czasie w Polsce uruchomiony zostanie tzw.

punkt kontaktowy. Platforma ta będzie służyć polskim użytkownikom Facebooka, których

treści, konta lub profile zostały usunięte lub zablokowane. Dzięki usłudze będą oni mogli

składać wnioski o przeprowadzenie dodatkowej kontroli czy blokada nastąpiła słusznie.

Z „Punktu kontaktowego” będzie można skorzystać, jeśli usunięte treści, profile lub

strony będą się mieścić w jednej z kategorii wymienionych w specjalnym formularzu

opracowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Warunek drugi – użytkownik powinien się

wcześniej odwołać do Facebooka od decyzji o ich usunięciu profilu czy treści, a Facebook

odrzuci to odwołanie lub nie odpowie na nie w ciągu 72 godzin.

– Dzięki dobrej współpracy z polskim przedstawicielstwem Facebooka będziemy

pierwszym krajem na świecie, w którym takie rozwiązanie zacznie działać. Porozumienie,

które podpisaliśmy wspiera ochronę wolności słowa w Internecie, a użytkownicy

portalu dostaną dzięki niemu de facto dodatkową instancję odwoławczą od blokad –

mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Decyzję o przywróceniu treści, profilu lub strony Facebook podejmie w oparciu

o swoje standardy społeczności. Portal deklaruje w porozumieniu, że usunięte treści,

konta lub profile zostaną ponownie sprawdzone pod kątem zgodności ze standardami,

a treści, konta lub profile, które w wyniku ponownego sprawdzenia zostaną uznane za

zgodne z nimi, zostaną odblokowane. W przypadku każdego otrzymanego w ten sposób

wniosku, Facebook zrobi wszystko, by przesłać do „punktu kontaktowego” uzasadnioną

odpowiedź w ciągu 72 godzin od momentu jego otrzymania.

– Zarządzanie treściami w Internecie to jedno z największych wyzwań dzisiejszego

cyfrowego świata. To również wielowymiarowy problem, który wymaga współpracy

wszystkich aktywnych w Internecie podmiotów, by zachowana była swoboda wypowiedzi,

a jednocześnie użytkownicy mieli zapewnione bezpieczeństwo i ochronę przed

niepożądanymi i szkodliwymi treściami. Podchodzimy do tego konstruktywnie i szukamy

pozytywnych rozwiązań – deklaruje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej

Facebooka w Polsce i krajach bałtyckich.

Sygnatariuszem porozumienia między Ministerstwem Cyfryzacji a Facebookiem jest

również NASK. Ministerstwo Cyfryzacji, jako podmiot publiczny odgrywający kluczową

rolę w rozwoju społeczeństwa cyfrowego i usług elektronicznych, jest inicjatorem tej

współpracy, a NASK, jako podmiot wdrażający projekt, zajmie się stworzeniem i obsługą

systemu informatycznego.

Początkowo, w okresie pilotażu, usługa ograniczona będzie do określonych przypadków

usunięcia treści takich jak organizacja zbiórek publicznych i organizacja zgromadzeń.

Usługa będzie jednak rozbudowywana.

Docelowo każda osoba w Polsce, która uzna, że jej wpis został niesłusznie usunięty,

a odwołanie zostało negatywnie rozpatrzone przez Facebooka, będzie mogła za pośrednictwem

specjalnego formularza zwrócić się o ponowne rozpatrzenie jego sprawy przez

portal. Proces nie będzie dotyczył odwołań od decyzji historycznych.

Równocześnie Ministerstwo Cyfryzacji zaprosi do współpracy pozostałe media społecznościowe.

Inicjatywa jest bowiem otwarta dla wszystkich portali, które zaangażowane

są we wspieranie wolności słowa w Internecie oraz transparentne zarządzanie

publikowanymi treściami.

Pobierz: Porozumienie ws. utworzenia Punktu kontaktowego          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi