Strona główna › AktualnościWiadomościPRAWO

Wiadomości


PRAWO
22 listopada 2019
Usprawnienie egzekucji administracyjnej
Uproszenie i usprawnienie postępowania egzekucyjnego
w zakresie m.in: egzekucji z pieniędzy poprzez wprowadzenie
możliwości korzystania z terminali płatniczych
czy wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez
elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu
tytułu wykonawczego przewiduje nowelizacja ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz
niektórych innych ustaw.


Projekt ustawy budżetowej na rok 2020
W przyjętym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020
nie zaplanowano deficytu budżetu państwa. To pierwsza
taka sytuacja od 1990 r.
Priorytetem rządu pozostaje utrzymanie stabilności
finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu
wzrostu gospodarczego i realizacji działań dotyczącychpolityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności
w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej.
W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:
• dochody – 429,5 mld zł,
• wydatki – 429,5 mld zł,
• brak deficytu budżetu państwa,
• deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii
unijnej) na poziomie 0,3% PKB.
Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego
Gdy posiadacze kredytów konsumenckich wcześniej
spłacą pożyczkę, bank musi im oddać wszystkie jej
koszty proporcjonalnie obniżone – orzekł Trybunał
Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C 383/18 –
Lexitor. Kredytodawcy muszą więc rozliczyć się m.in.
z: prowizji, opłaty przygotowawczej i ubezpieczenia.
Każda osoba, która ma kredyt konsumencki, może
go wcześniej spłacić. W takiej sytuacji kredytodawca
powinien obniżyć wszystkie koszty takiego kredytu
np. opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia oraz je
oddać konsumentowi. Zwrot ten powinien być proporcjonalny,
a więc powinien obejmować okres od dnia
faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty
określonej w umowie. Nie może także zależeć od tego,
kiedy kredytodawca faktycznie poniósł te koszty.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi