Wiadomości


Przedłużone terminy w podatkach
21 sierpnia 2020
Jakie terminy dla podatników przedłużono?

Do końca 7 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, wydłużono
termin sporządzenia i przesłania informacji podatkowych IFT-2R przez osoby prawne, jednostki
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, których
rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Płatnikom PIT, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, wydłużono termin przekazania
do urzędu skarbowego: zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, pobranych w marcu,
kwietniu i maju od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych:
» do 20 sierpnia br. (pobranych w marcu),
» do 20 października br. (pobranych w kwietniu),
» do 20 grudnia br. (pobranych w maju).
Do 31 sierpnia 2020 r. przedłużono obowiązywanie okresu przejściowego, w którym można stosować dotychczasowe
przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania akcyzą paliw opałowych.
Przedsiębiorcy handlujący paliwami opałowymi i ich nabywcy mogą do końca sierpnia br. sprzedawać lub
kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych
w zakresie akcyzy. W tym czasie będą też mogli pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych
paliw w postaci papierowej.W rozporządzeniu z 30 czerwca br. MF zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich,
Przedłużone terminy w podatkach
Jakie terminy dla podatników przedłużono?
w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstanie w okresie od 1 lipca
do 30 września 2020 r.
Wszystkie terminy – określone w dziale III, rozdziale 11a Ordynacji podatkowej dotyczące przekazywania
informacji i zawiadomień MDR – nie rozpoczynająsię, natomiast rozpoczęte – zostają zawieszone od 31 marca br. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii koronawirusa.
Przewidziano także przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) i na
złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:
» do 31 grudnia br. – jeśli termin ten (określony wg przepisów ustaw o podatkach dochodowych) upływa w okresie od 31 marca do 30 września 2020 r.
» o 3 miesiące – jeśli termin ten (określony wg przepisów ustaw o podatkach dochodowych) upływa w okresie
od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. oraz na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych dodokumentacji lokalnej – do końca 3 miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu,
w którym upłynął przedłużony termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.Regulacje dotyczące nowego JPK_VAT wejdą w życie od 1 października br. – dla wszystkich podatników, bez względu na ich wielkość.
Do końca 2020 r. zawieszono zaś podatek od sprzedażydetalicznej.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi