Wiadomości


Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa
31 sierpnia 2018

Sejm podjął uchwałę o udzieleniu Radzie Ministrów absolutorium

i przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od

1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Deficyt budżetu państwa wyniósł

25,4 mld zł i był o 20,8 mld zł mniejszy niż w 2016 roku. W porównaniu

do 2016 r. wpływy podatkowe wzrosły o ponad 40 mld zł.Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł

i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na

rok 2017, tj. o 7,7 proc. Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów

wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatków, co było efektem

podjętych przez administrację skarbową działań uszczelniających system podatkowy

oraz lepszej niż pierwotnie planowano sytuacji makroekonomicznej.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi