Wiadomości


Składki ZUS można zapłacić z rachunku VAT
15 stycznia 2020
Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie
środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy
przekazać składki do ZUS standardowym przelewem
na indywidualny rachunek składkowy (NRS).


banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do
którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku
VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę
przekazywaną w celu opłacenia składek (jeśli w systemie
banku jest taka funkcja).
Do opłacenia składek w ZUS nie należy stosować metody
split payment (podzielonej płatności), tylko zwykły przelew.
Zgodnie z przepisami, do takich rachunków jak indywidualny
rachunek składkowy (NRS) metoda split payment nie
ma zastosowania – bank nie prowadzi dla nich rachunku
NEWS
VAT. Jeśli ktoś do opłacenia składek wykorzysta metodę
split payment, otrzyma zwrot środków. W takiej sytuacji
należy ponownie przekazać środki do ZUS – tym razem
zwykłym przelewem.
Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. b Prawa bankowego,
rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu
wpłaty należności z tytułu składek, o których mowa
w art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
oraz należności z tytułu składek, o których mowa
w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Art. 62c ust. 11 Prawa
bankowego wskazuje zaś, iż w przypadku, gdy płatność
za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu
przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie
prowadzi rachunku VAT, bank dokonuje zwrotu środków
przy użyciu komunikatu przelewu – wyjaśnił ZUS.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi