Wiadomości


Sukcesja firm stała się faktem
07 sierpnia 2018

Działanie 1-osobowych firm po śmierci ich właścicieli umożliwi

ustawa zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.Dotychczas, kiedy umierał właściciel firmy wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, jego spadkobiercy nie mogli kontynuować prowadzenia biznesu,

wygasało bowiem wiele uprawnień firmy, np. do korzystania z NIP, zezwoleń i koncesji.

Na mocy nowelizacji po śmierci właściciela przedsiębiorstwa firma będzie mogła

zachować pracowników, NIP i ciągłość rozliczeń podatkowych, korzystać z koncesji czy

zezwoleń uzyskanych przez przedsiębiorcę, a także zawartych przez niego kontraktów

handlowych. Ustawa umożliwi przedsiębiorcom powołanie tzw. zarządcy sukcesyjnego,

który przejmie prowadzenie firmy po śmierci, a zgodnie z tzw. mechanizmem awaryjnym

zarządcę sukcesyjnego będą mogli ustanowić spadkobiercy lub małżonek przedsiębiorcy

w terminie 2 miesięcy od jego śmierci. Zarządca sukcesyjny będzie mógł prowadzić firmę

co do zasady aż do działu spadku, maksymalnie przez 2 lata.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi