Wiadomości


SZERSZE KRĘGI ODBIORCÓW SKORZYSTAJĄ Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
05 marca 2020
Premie remontowe dla gmin, dodatkowe wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, a także zwiększenie premii termomodernizacyjnej w przypadku instalacji OZE – takie będą m.in. efekty nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy przyczynią się także do zmniejszenia ubóstwa energetycznego.

Bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych – około 40 procent – wymaga termomodernizacji. Zmiany pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania. Będą premiować inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków.
Rząd szacuje, że do 2029 r. wsparciem zostanie objętych ok. 8 tys. budynków komunalnych.
Kluczowe zmiany to:

» premia remontowa dla gmin. Obecnie o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Po zmianach o takie wsparcie będą mogły również ubiegać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym
udziałem gminy. W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

» wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty. Premie obejmą też bloki z wielkiej płyty. Będą one przeznaczone na dokonanie w ramach prowadzonej termomodernizacji wzmocnienia połączeń warstwy fakturowej z warstwą nośną
płyty. Wartość premii wyniesie 50% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu tzw. kotew.
Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty. Połączenie wsparcia na termomodernizację ze wsparciem na montaż kotew, przełoży się na efektywne prowadzenie robót budowlanych.

» większa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE. Gdy inwestor, który realizuje termomodernizację, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną.
W takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

» uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna wyniesie 16% kosztów inwestycji (obecnie jest to przeciętnie ok. 12,5%). Sposób obliczania premii zostanie uproszczony: nie będzie dotychczas obowiązującego warunku, który ogranicza wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności kosztów energii.

» poprawa dostępności premii kompensacyjnej – możliwość wypłaty w ratach. Obecnie premie kompensacyjne przyznaje BGK jeden raz. Zgodnie z ustawą, premia będzie przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach – maksymalnie czterech – poprawi płynność finansową odbiorcy wsparcia.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi