Wiadomości


Tajemnice przedsiębiorstwa pod większą ochroną
06 września 2018

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz

niektórych innych ustaw wdraża do polskiego prawa dyrektywę

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.

w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji

handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym

pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.Harmonizacja ma charakter minimalny, co oznacza, że poziom ochrony informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa w systemach prawnych poszczególnych państw

członkowskich nie może być niższy niż określony w dyrektywie. Obowiązujące obecnie

w państwach członkowskich przepisy krajowe tworzą nierówny poziom ochrony tajemnicy

przedsiębiorstwa na obszarze Unii Europejskiej, co może zniechęcać przedsiębiorców

do podejmowania działalności o charakterze transgranicznym.

Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, określa również,

kiedy ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa stanowi

czyn nieuczciwej konkurencji. Penalizuje działania podejmowane przez osoby, które

wykorzystają lub ujawnią informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, poznaną

w związku z udziałem w postępowaniu sądowym dotyczącym czynu nieuczciwej konkurencji

albo dostępem do akt takiego postępowania, jeśli w postępowaniu tym sąd wyłączył

jawność rozprawy. Poszerzony zostanie krąg osób mających pierwszeństwem do

zaspokojenia się z kaucji przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi