Wiadomości


Tzw. tarcza antykryzysowa 2.0
19 maja 2020
Obowiązująca już ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające
przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także
regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.


Przewidziano m.in. zwiększenie dostępności pożyczek
dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać
podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby
skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie
musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od
dnia udzielenia pożyczki.
Ustawa wprowadza też 3-miesięczne zwolnienia ze składek
ZUS dla firm zatrudniających od 10 do 49 – w wysokości
50% łącznej kwoty nieopłaconych należności.
Ponadto przewidziano ponowną wypłatę świadczenia
postojowego dla przedsiębiorców i osób wykonujących
umowy cywilnoprawne – łącznie maksymalnie
za 3 miesiące.
Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie
objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku
z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości
50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Ustawa wprowadza też nielimitowany dostęp do „publicznych”
stron internetowych (m.in. strony w domenie
gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę
medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną
pracę nauczycieli i uczniów) i bezpłatne korzystanie
ze stron jednostek sektora finansów publicznych.
W ramach pomocy dla służby zdrowia założono m.in.
wsparcie wyposażenia placówek ochrony zdrowia
w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający
prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej
Tzw. tarcza antykryzysowa 2.0
Obowiązująca już ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza kolejne rozwiązania zapewniające
przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, a także
regulacje wspierające poszczególne grupy społeczne.
NEWS
oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych
grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne)
w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie
codziennych aktywności w sposób zdalny.
Ustawa wprowadza też rozwiązania umożliwiające
przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego elastyczną
organizację czasu pracy.
Zawiera również regulacje dotyczące funkcjonowania
Poczty Polskiej – przesyłkę listową rejestrowaną
będzie można doręczyć do skrzynki pocztowej bez
konieczności składania wniosku na poczcie.
Ustawa przewiduje także wydłużenie terminów na
wypełnienie przez obywateli obowiązków, m.in. dotyczących
posiadaczy pojazdów, przedłużenie ważności
legitymacji studenckich, doktoranckich i służbowych
nauczycieli akademickich, a także zawieszenie spłaty
kredytu studenckiego do pół roku.
Wyłącza ponadto ze stosowania w okresie epidemii
podawania do wiadomości wyborców informacji
w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń
o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika;
ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą
wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią
druku tych kart.
Zgodnie z ustawą w wypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii w drodze
rozporządzenia premier może ustanowić dzień
wolny od pracy.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi