Wiadomości


Ułatwienia dla kierowców oraz właścicieli pojazdów
14 października 2020
Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje m.in. zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli, zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, wprowadzenie możliwości zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu oraz wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na w niosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego też ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.


Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanychz rejestracją pojazdów.

PRAWO JAZDY ON-LINE
Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski. Dane i uprawnienia kierowcy będą podczas kontroli drogowej sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców. Zmiana ta stanowi kolejne ułatwienie dla obywateli. Już teraz, dzięki działaniom obecnego rządu, kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC.

KONIEC Z WYMIANĄ DOWODU REJESTRACYJNEGO, KIEDY SKOŃCZY SIĘ MIEJSCE NA PIECZĄTKI
W sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba już będzie wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu. To znaczna oszczędność czasu i pieniędzy dla właścicieli pojazdów. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywało od 4 grudnia 2020 r.

KARTA POJAZDU I NALEPKI KONTROLNE NIE BĘDĄ JUŻ WYDAWANE
Kolejnym uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu
oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą np. podczas rejestracji
pojazdu sprowadzonego z zagranicy w sumie 94,5 zł (karta pojazdu – 75 zł i nalepka kontrolna – 18,5 zł
i łącznie 1 zł opłaty ewidencyjnej). Wydawanie karty pojazdu nie będzie konieczne, bo organy rejestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowego mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Właściciel ponadto sprawdzić historię pojazdu on-line. Data wejścia w życie tych przepisów to 4 września 2022 r.

POJAZD ZAREJESTRUJE STAROSTA W MIEJSCU CZASOWEGO ZAMIESZKANIA
Nowelizacja ustawy wprowadza od 4 grudnia br. możliwość rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania, a także czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela w przypadku konieczności przejazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru, również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu.

BĘDZIE MOŻNA ZACHOWAĆ DOTYCHCZASOWE TABLICE REJESTRACYJNE
Ustawa wprowadza możliwość zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru
rejestracyjnego nabytego pojazdu. Opłata za najczęściej wydawane tablice samochodowe to 80 zł, dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego nie będzie trzeba jej ponosić, jak również nie trzeba będzie ponosić opłaty za nalepkę kontrolną – w sumie razem z opłatą ewidencyjną da to oszczędności 99,50 zł. O terminie wejścia w życie tego rozwiązania poinformuje minister właściwy ds. cyfryzacji w komunikacie.

DEALER ZAREJESTRUJE NOWY POJAZD
Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu
samochodowego, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwi proces rejestracji, zaoszczędzi czas nabywcy, a także umożliwi mu odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży, w przypadku zlecenia wniosku o rejestrację przez salon sprzedaży
drogą elektroniczną. Rejestracja nowego pojazdu przez dealera będzie możliwa od 4 czerwca 2021 r.

BĘDZIE MOŻNA CZASOWO WYCOFAĆ Z RUCHU SAMOCHÓD OSOBOWY
Nowym rozwiązaniem, które zakładają przygotowane w MI przepisy, jest rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe.Będzie to jednak dotyczyło sytuacji uszkodzonych, a nie chwilowo nieużywanych samochodów. W przypadku konieczności naprawy samochodu (np. po wypadku) wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie częściej niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Ta zmiana pozwoli właścicielowi naprawianego i czasowo wycofanego z użytku samochodu ograniczyć koszty ubezpieczenia pojazdu. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.O terminie wejścia w życie tego rozwiązania poinformujeminister właściwy ds. cyfryzacji w komunikacie.Przepisy ustawy umożliwią od 4 października br. zwrot
zatrzymanego elektronicznie przez organ kontroli ruchu drogowego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów.Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność zwracania się kierowcy o zwrot dokumentu np. do urzędu lub jednostki organu, który zatrzymał dokument. Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie wprowadzenie od 4 grudnia 2020 r. powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.Jeśli od ostatniej rejestracji pojazdu na terytorium RP nie nastąpiła zmiana własności, od 4 grudnia br. nie będzie obowiązku przedkładania do rejestracji dowodu własności pojazdu. Do wniosku  o rejestracjęwystarczy dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi, nie trzeba już będzie dostarczać do urzędu umowy kupna pojazdu. Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni od 5 grudnia 2020 r. z obowiązku posiadania go przy sobie.


          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi