Wiadomości


Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych
28 sierpnia 2018

Dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy finansowej

z 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw

członkowskich, przyjętej jako skutek kryzysu finansowego,

zostanie poprawione dzięki nowelizacji z 6 czerwca 2018 r.Zgodnie z wymogami dyrektywy, ustawa nakłada m.in. obowiązek podawania w uzasadnieniu

do projektu ustawy budżetowej danych dotyczących wyniku i długu sektora

instytucji rządowych i samorządowych według metodologii, wykorzystywanej przez

państwa członkowskie UE do raportowania danych statystycznych do Komisji Europejskiej

i do Europejskiego Urzędu Statystycznego. Choć Polska wdrożyła tę dyrektywę,

Komisja Europejska zaliczyła nasz kraj do grupy tych, które muszą uzupełnić przepisy

ją wprowadzające. KE zamierza nawet wystąpić z formalną procedurą naruszeniową.

Zgodnie z ustawą w uzasadnieniu projektu budżetu trzeba będzie podawać informacje

na temat: scenariusza makroekonomicznego i jego porównania z najbardziej

aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej i innych niezależnych instytucji; podjęcia

działań w wypadku wystąpienia znaczących odchyleń negatywnie wpływających na

prognozy makroekonomiczne w ciągu 4 kolejnych lat poprzedzających opracowanie

scenariusza makroekonomicznego; analizy wrażliwości w zakresie deficytu i długu

sektora instytucji rządowych i samorządowych, państwowego długu publicznego oraz

poziomu kwoty wydatków przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego

i stóp procentowych.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi