Strona główna › AktualnościWiadomościWkrótce e-dowody

Wiadomości


Wkrótce e-dowody
31 października 2018

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych powoduje, że w marcu

2019 r. rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowodów osobistych.Rządowy projekt zakłada, że każdy posiadacz nowego typu dokumentu będzie mógł drogą

elektroniczną komunikować się z urzędami, placówkami służby zdrowia a także podmiotami

komercyjnymi. E-dowód osobisty będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem

potwierdzającym tożsamość obywatela, pozwoli mu także składać osobisty podpis elektroniczny

równoznaczny z podpisem ręcznym. Wymiana dowodów osobistych potrwa

dziesięć lat (do 2029 r.), w miarę wygasania ważności obecnie używanych dokumentów.

Każdy posiadacz dowodu osobistego starego typu będzie mógł złożyć wniosek

o jego wymianę przed upływem daty ważności.

Tymczasem MSWiA skierowało do konsultacji międzyresortowych rozporządzenie

dotyczące wzoru graficznego nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Zmianie ulegnie m.in. umiejscowienie danych zawartych na dowodzie. Będzie ono

zgodne z zaleceniami ICAO oraz przepisami projektowanego unijnego rozporządzenia

dotyczącego bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli UE. Rozporządzenie

MSWiA zawiera również ułatwienia dla rodziców dotyczące odbioru dokumentu i wymogów

w zakresie zdjęcia dziecka.          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi