Wiadomości


Wsparcie z „tarczy finansowej” a podatki
26 czerwca 2020
Jakie są skutki podatkowe wsparcia finansowego dla firm w ramach „tarczy finansowej”?

Pomoc z „tarczy finansowej” stanowi pożyczka dla
przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku
w momencie uzyskania finansowania. Ministerstwo
Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające
na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań
dla przedsiębiorców.
Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach „tarczy
finansowej” określane jest jako subwencja finansowa.
Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych
przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej
75%. Dla celów podatku dochodowego
pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.
Subwencję finansową (pożyczkę) mogą otrzymać podatnicy
będący przedsiębiorcami.
Poniżej przedstawiono skutki podatkowe wsparcia
finansowego w postaci pożyczki.
» Otrzymanie pożyczki w ramach „tarczy finansowej”:
podatnicy nie zaliczają do przychodów
podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata
środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna
podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać
z całej kwoty finansowania.
Wsparcie z „tarczy finansowej”
a podatki
Jakie są skutki podatkowe wsparcia finansowego dla firm w ramach „tarczy finansowej”?
» Zwrot pożyczki otrzymanej w ramach „tarczy
finansowej”: podatnicy nie zaliczają do kosztów
uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki.
Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR,
jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny
podatkowo.
» Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach
„tarczy finansowej” pożyczki kwalifikowane są
do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych
zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte
ze środków przekazanych przez PFR, podlegają
zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają
ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych
do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako
kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także
ewentualne umorzenie pożyczki.
» Umorzenie pożyczki: obecnie do przychodów zalicza
się wartość umorzonych zobowiązań, w tym
z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty
pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy,
zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem
powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość
dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku
dokonanych umorzeń analizowane będzie
przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.
Podstawa prawna:
» art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1 i art.
16 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych;
» art. 14 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1
pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych.
DORADCA RADZI
Dla celów podatku dochodowego
pomoc finansowa z PFR traktowana
jest jak pożyczka.
Odsetki za zwłokę
NIEZBĘDNIK
Stawka %
rocznie
Obowiązuje
od:
Podstawa
prawna
Odsetki
ustawowe:
za opóźnienie 6%
9.04.2020 r.
art. 481 § 2 Kodeksu
cywilnego
odsetki kapitałowe 4%
art. 359 § 2 Kodeksu
cywilnego
Odsetki
maksymalne:
za opóźnienie 12%
art. 481 § 21 Kodeksu
cywilnego
odsetki kapitałowe 8%
art. 359 § 21 Kodeksu
cywilnego
Odsetki od
zaległości
podatkowych:
podstawowe 8% 9.10.2014 r.
art. 56 Ordynacji
podatkowej
obniżone (50% stawki
podstawowej)
4% 1.01.2016 r.
art. 56a Ordynacji
podatkowej
obniżone (75% stawki
podstawowej) 6% 9.10.2014 r.
art. 19 ust. 1 ustawy
z dnia 10 września
2015 r. o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa
oraz niektórych
innych ustaw
podwyższone (150%
stawki podstawowej)
12% 1.01.2016 r.
art. 56b Ordynacji
podatkowej

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi