Wiadomości


Wzmocnienie ochrony interesów spółek
29 października 2018

Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do

wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody

na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie

art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h.– Takiej treści uchwałę podjął 7 września br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej

zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18.

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione

Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt XIII Ga

1087/17: "Czy dla zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem

jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś jednym z komandytariuszy członek

zarządu tej spółki, prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę

nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w trybie art. 210 § 1 k.s.h., czy też przez

zarząd spółki?"

W przedmiotowej sprawie wspólnikami spółki komandytowej byli spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością i członek zarządu tej spółki.

Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 210. § 1 k.s.h. w umowie między spółką

a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub

pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Zdaniem Sądu Najwyższego, przepis ten ma zastosowanie w sytuacji, kiedy dochodzi

do zmiany umowy już istniejącej spółki komandytowej.

Przepis ten, wprowadzający reprezentację szczególną, ma za cel ochronę interesów

spółki i zapobieganie kolizji tych interesów, które są możliwe, kiedy sam członek zarządu

jest obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członkiem innej organizacji (spółki

osobowej prawa handlowego          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi