Wiadomości


Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe
20 sierpnia 2018

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną

obowiązywać od 1 października 2018 r.Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających

ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia

kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

• dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł (wzrost o 11%),

• dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o 3%).

Należy zaznaczyć, że przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na

zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

• maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł (wzrost o 7%),

• maksymalnej i minimalnej kwoty świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie

wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy

uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

• kwota minimalna – do wysokości 647 zł (wzrost o 7 %),

• kwota maksymalna – do wysokości 1 376 zł (wzrost o 3%),

• kwoty stanowiącej podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie,

na kontynuowanie nauki i pomoc na zagospodarowanie w formie

rzeczowej – do wysokości 1 763 zł (wzrost o 2%),

• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi