Wiadomości


Zwolnienie z CIT dochodu spółki wydatkowanego na ochronę zdrowia
24 sierpnia 2020
Brak możliwości skorzystania przez spółki z o.o. będące założycielami niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej ze zwolnienia z podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele
statutowe ochrony zdrowia, nie narusza zasady równości w zakresie obowiązku ponoszenia
ciężarów podatkowych – uznał Trybunał Konstytucyjny.


17 czerwca 2020 r. TK ogłosił orzeczenie (sygn. SK 26/19) w sprawie połączonych skarg konstytucyjnych
spółek z o.o. dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu spółki z o.o. w części przeznaczonej i wydatkowanej na ochronę zdrowia. Orzekł, że art. 17 ust. 1c pkt 1 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jestzgodny z art. 84 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4
ustawy o podatku dochodowym ma charakter podmiotowo- przedmiotowy. Pełni funkcję stymulacyjną,zachęcającą określony krąg podmiotów do inwestowania w rozwój i wspieranie celów społecznieużytecznych.Możliwość skorzystania ze zwolnienia uzależniona jest od spełnienia 3 przesłanek:
1. celu statutowego prowadzonej przez podatnika działalności pokrywającego się z jednym z celów wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym,
2. określonej formy prawnej podmiotu prowadzącego tę działalność, oraz
3. przeznaczenia i faktycznego wydatkowania dochodu w całości lub części na cel statutowy.Ustawodawca,wprowadzając powyższe kryteria, wyznaczył jednocześnie granice zwolnienia. Wyłączył z zakresu zwolnienia podmioty, które z istoty swej powiązane są z działalnością gospodarczą na zasadach komercyjnych, czyli podmioty prowadzące przedsiębiorstwa, których celem jest przede wszystkim  osiąganie zysku. W tej grupie ustawodawca
wymienia spółki z o.o. Z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika zaś, że istotną cechą zakładu opieki zdrowotnej jest jego wyodrębnienie pod względem zespołu osób i środków majątkowych (także od tworzącego go
podmiotu – założyciela).Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
są wyodrębnione pod względem organizacyjnym i majątkowym ze struktur założyciela. Natomiast
spółki z o.o. powoływane są przede wszystkim do prowadzenia działalności gospodarczej w celu zarobkowym. Mogą też równocześnie prowadzić wiele przedsiębiorstw. Różnorodność przedmiotów działalności spółek z o.o. wskazuje też na zróżnicowanie ich źródeł przychodów. Jest to zasadniczacecha spółek z o.o., która odróżnia je od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z punktu widzeniazwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.

          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi